Управління фінансовою сталістю підприємства

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Плиса В. Й.ЕКФМ-61с, ЕКФМ-62с, ЕКДМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКФМ-61спрофесор Плиса В. Й.
ЕКФМ-62спрофесор Плиса В. Й.
ЕКДМ-61спрофесор Плиса В. Й.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань з теорії та практики управління фінансовою стійкістю підприємства. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є засвоєння методів раціональної організації управління стійкістю фінансового середовища підприємства у довгостроковій перспективі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • теоретичні та методологічні основи сталого розвитку підприємств в умовах формування конкурентного середовища;
 • основні принципи та методологію дослідження фінансової стійкості ділових одиниць в економіці України;
 • моделі організації і системи управління фінансовою стійкістю підприємства;
 • моделі зовнішнього середовища та їх вплив на фінансову стійкість підприємства;
 • сутність та значення інформації у системі управління фінансовою стійкістю підприємства (фінансову (бухгалтерську) звітність як джерело інформації про рівень стійкості фінансового середовища підприємства);
 • зміст, завдання, методи та прийоми аналізу фінансової стійкості підприємства. Інформаційну базу аналізу та оцінки фінансової стійкості підприємства.
 • особливості організації оперативно-тактичного управління фінансовою стійкістю підприємства (політику оперативно-тактичного управління фінансовою стійкістю підприємства);
 • особливості організації антикризового управління фінансовою стійкістю підприємства (політику антикризового управління фінансовою стійкістю підприємства);
 • особливості організації стратегічного управління фінансовою стійкістю підприємства (політику стратегічного управління фінансовою стійкістю підприємства);
 • структуру системи та механізму стратегічного управління фінансовою стійкістю підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • проводити аналіз внутрішньосистемних факторів фінансової стійкості та експрес-аналіз фінансового стану підприємства;
 • розраховувати та інтерпретувати значення показників фінансової стійкості підприємства;
 • організувати оперативно-тактичне управління фінансовою стійкістю на підприємстві;
 • проводити оперативну оцінку ризиків фінансової стійкості підприємства, запропонувати шляхи їх профілактики та програми зовнішнього страхування;
 • організувати антикризове управління фінансовою стійкістю підприємства;
 • проводити діагностику банкрутства;
 • запропонувати внутрішні механізми фінансової стабілізації;
 • організувати стратегічне управління фінансовою стійкістю підприємства.

Рекомендована література

Основна

 1. Плиса В.Й. Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України : монографія. / В.Й. Плиса, І.І. Приймак. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2009. – 142с.
 2. Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : підручник. 2-е вид., випр. і доп. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. – 420 с.
 3. ПлисаВ.Й. Облік і аудит : навчальний посібник / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 684 с.

Додаткова

 1. Плиса В.Й. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства. / В.Й. Плиса. //Фінанси України. – 2001. – №  – С. 67–72.
 2. Плиса В.Й. Управління фінансовою стійкістю страховика. / В.Й. Плиса. //Фінанси України. – 2001. – №  – С. 136–142.
 3. Плиса В.Й. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства. / В.Й. Плиса. //Фінанси України. – 1999. – №  – С. 36–41.
 4. Плиса В.Й. Зміцнення фінансової сталості підприємства. / В.Й. Плиса. //Фінанси України. – 1998. – №5. – С.86-90.
 5. Плиса В.Й. Цільова орієнтація управління фінансовою стійкістю страховика. / В.Й. Плиса, З.П. Ріль //Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 29 / Одеський державний економічний університет. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – С. 146-151.
 6. Плиса В.Й. Проблеми методології аналізу фінансової сталості та ліквідності підприємств. / В.Й. Плиса. //Вісник Львівського університету [Національна економіка України: проблеми становлення, перспективи]. Серія економічна. – Вип. 27. – Львів: Львівський державний університет імені Івана Франка, 1997. – С.77-80.
 7. ЗвєряковМ.І. Управління фінансовою стійкістю банків : підручник / М.І. Звєряков, В.В. Коваленко, О.С. Сергеєва. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2014. – 485с.

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України. – Режим доступу: https://www.rada.gov.ua/
 2. Міністерстві фінансів України. – Режим доступу: https://www.mof.gov.ua/uk
 3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
 4. Національний банк України. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/
 5. Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 6. Internet world stats. – Режим доступу: https://internetworldstats.com/
 7. LIGA:ZAKON – Режим доступу: https://ligazakon.net/

Матеріали

Анотація дисципліни. Управління фінансовою сталістю підприємства

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус