Управління якістю (073 Менеджмент)

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Оробчук М. Г.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКММ-51с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни “Управління якістю” є формування у студентів системи знань з теорії та методології управління якістю, принципів побудови та функціонування систем управління якістю для різних видів товарів (продукції, послуг), вивчення нормативно-законодавчих, організаційних та економічних питань з управління якістю товарів (послуг).

 

Результати навчання:

 

знати:

 • класичні та нові методи управління якістю;
 • методологію безперервного вдосконалення діяльності підприємства відповідно до концепції TQM;
 • значення та процедури сертифікації системи якості та аудиту якості;

 

вміти :

 • розробляти політику підприємства в галузі управління якістю;
 • виконати оцінювання побудованої системи за критеріями європейської премії за якість;
 • вибирати оптимальну форму збирання, аналізу і обробки економічних даних про діяльність у галузі якості та функціонування системи якості.

Рекомендована література

 1. Вакуленко А. В. Управління якістю: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.В.Вакуленко. – Київ: КНЕУ, 2006. – 167 с.
 2. ДСТУ ISO9000-2007. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. – metrology.com.ua/download/ico-iec-ohsas-i-dr/61-iso/1005-dstu-iso-9000-2007.
 3. Мережко Н. В. Управління якістю / Н. В. Мережко, В. В. Осієвська, Н. С. Ясинська. – Київ. : КНТЕУ, 2010. – 216 с.
 4. Момот О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості: Навчальний посібник. – Київ. : ЦУЛ, 2007. – 368 с.
 5. Оробчук М.Г. Управління якістю : Навчальний посібник. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 280 с.
 6. Салимова Т. А.Управление качеством / Учебник. М. :, 2008. – 406 с.
 7. Соколовський С. А. Управління якістю виобництва та обслуговування : Навчальний посібник / С. А. Соколовський та ін.- Харків. – 2015. – 200 с.

Матеріали

Робоча програма «Управління якістю» 2023-2024

Робоча програма Управління якістю 2022-2022 н.р.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус УЯ 2023

Завантажити силабус

Силабус: 2022 р.

Завантажити силабус

Силабус: 2021 р.

Завантажити силабус