Управління якістю (073 Менеджмент)

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Оробчук М. Г.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКММ-51с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни “Управління якістю” є формування у студентів системи знань з теорії та методології управління якістю, принципів побудови та функціонування систем управління якістю для різних видів товарів (продукції, послуг), вивчення нормативно-законодавчих, організаційних та економічних питань з управління якістю товарів (послуг).

 

Результати навчання:

 

знати:

  • класичні та нові методи управління якістю;
  • методологію безперервного вдосконалення діяльності підприємства відповідно до концепції TQM;
  • значення та процедури сертифікації системи якості та аудиту якості;

 

вміти :

  • розробляти політику підприємства в галузі управління якістю;
  • виконати оцінювання побудованої системи за критеріями європейської премії за якість;
  • вибирати оптимальну форму збирання, аналізу і обробки економічних даних про діяльність у галузі якості та функціонування системи якості.