Виробнича практика

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
10Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10180ЕКІМ-51сдоцент Мельник Б. К.

Опис курсу

Виробнича практика здобувачів вищої освіти освітнього рівня магістр спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньої програми «Консолідована інформація» є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців і проводиться на базах практики, що забезпечують виконання програми практики. Базами виробничої практики є підприємства, компанії, установи, фірми різних сфер і галузей економіки, форм власності, видів діяльності. Перевага віддається таким базам практики, які мають можливості для реалізації цілей і завдань виробничої практики в більш повному обсязі. А саме: підприємствам ІТ сфери; підприємствам, в яких управляють великими обсягами даних і масштабними потоками інформації; підприємствам, суттєвою складовою діяльності яких є комп’ютеризоване опрацювання інформації.
Метою практики є оволодіння методами і прийомами роботи аналітика опрацювання консолідованої інформації на підприємстві в сфері організації, управління і контролю профільної діяльності; закріплення, поглиблення та доповнення теоретичних знань студента, одержаних при вивченні нормативних та вибіркових дисциплін, набуття навичок практичної діяльності шляхом вивчення досвіду роботи підприємства; вироблення уміння самостійного вирішення окремих наукових та прикладних проблем за профілем майбутньої спеціальності.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму