Виробнича практика (ЕКЛМ-61)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
11доцент Теребух М. І.ЕКЛМ-61с

Опис курсу

Метою виробничої практики є:

систематизація і розширення теоретичних знань та набуття практичних навичок самостійної роботи, збір і аналітична обробка матеріалу для написання звіту, . ознайомлення із сучасними формами здійснення планування та програмування економічного розвитку країни,регіону; засвоєння можливостей практичного застосування знань, отриманих протягом навчання за спеціальністю.

При проходженні практики студенти зобов’язані виконати такі завдання:

1.Ознайомитись:

– з базою практики (підприємство, банк, організація тощо), з її виробничою і організаційно-управлінською структурою, зі складом і функціями підрозділів, їх основними задачами ;

– з основними нормативними документами на яких базується діяльність установи(організації);

– з головною метою і завданнями установи(організації) в цілому, а також певного підрозділу, з роботою якого детально ознайомлюється студент;

– з особливостями збору та обробки інформації, як основного об’єкту дослідження, установи(організації);

– з взаємозв’язками установи(організації) із зовнішнім середовищем(підприємствами, населенням, міжнародними організаціями);

2.- самостійно виконати розрахунки з обґрунтування рішення конкретного питання – предмета індивідуального дослідження здобувача вищої освіти;

3.- зібрати необхідні матеріали для виконання та написання звіту.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму