Теребух Марта Іванівна

Посада: доцент кафедри економіки України

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: marta.terebukh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

Теребух М.І. Проблеми імпортозамінної діяльності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів / Моторнюк У.І., Теребух М.І., Ціхановський А.О. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2016. – №851. – С. 192-198.

Terebukh M.І.  Development trends of the international derivatives market// Motorniuk U.,  Kharchuk V. ECONTECHMOD. An International quarterly journal on economics of technology and modeling processes. – 2016 –– Vol. 5., No 1. – 63-72.;

Теребух М.І. Перспективні орієнтири сталого розвитку малого аграрного підприємництва/М.І.Теребух, О.Б.Назаркевич //Збірник наукових праць “Формування ринкової економіки”. –  Випуск 36.- с.113-117.;

Досвід упровадження концепції освіти для сталого розвитку кафедрою економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка /О.В.Кривень, М.І.Теребух, Д.І.Ходико, А.М.Сторожук.// Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна.-2016.-№ 26-2-с.315-322.

Біографія

Почала працювати на посаді асистента кафедри економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка з травня 1998 року. У 1999 році переведена на посаду доцента цієї ж кафедри. У 2002 році отримала атестат доцента. Загальний стаж роботи понад 30 років, в т.ч. науковий стаж понад 25 років

Читає лекції з предметів: «Основи економічної теорії», для студентів третього курсу факультету іноземних мов, четвертого курсу філологічного факультету, третього курсу факультету прикладної математики та інформатики, третього курсу історичного факультету, другого курсу геологічного факультету, «Основи підприємництва» для студентів третього курсу факультету журналістики, п’ятого курсу хімічного факультету, факультету електроніки  та фізичного факультету, «Ринкова економіка» для студентів третього курсу геологічного факультету, «Економіка та бізнес» для студентів другого курсу факультету електроніки, «Національна стратегія сталого розвитку України» для студентів пятого курсу економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, «Стратегія сталого розвитку аграрної сфери України» для студентів шостого курсу економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Є автором понад 80-ти наукових праць, серед яких три посібники, дві колективні монографії, участь у трьох томах Української економічної енциклопедії, участь у зарубіжних виданнях.

Напрямами наукових інтересів є аграрна сфера економіки України і світу,сучасне підприємництво, стратегічне планування та програмування національної економіки, сталий розвиток економіки.

Методичні матеріали

Економічна теорія: навч. посібник/[О.В.Стефанишин,М.В.Квак,М.В.Кічурчак,М.І. Теребух].Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2015.–336с.

Розклад