Виробнича практика_ОС Магістр

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10доцент Антонів В. Б.ЕККМ-51с
10доцент Паславська І. М.ЕККМ-51с
10Вовк В. Р.ЕККМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10ЕККМ-51сдоцент Антонів В. Б.
ЕККМ-51сдоцент Паславська І. М.
ЕККМ-51сВовк В. Р.

Опис курсу

Виробнича практика для студентів денної та заочної форми навчання триває 4 тижні, що складає 6 кредити ЄКТС (180 годин) та відповідає вимогам графіку навчального процесу і навчальному плану підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» другого (магістерського) рівня освіти. Студенти проходять практику після першого семестру.

Виробнича практика – одна з найважливіших складових частин навчального процесу, що повинна закріпити та поглибити знання та вміння студентів, які вони отримали у процесі навчання, прилучити студентів до активної творчої професійної та соціальної діяльності, показати їх готовність працювати   у   колективі,   забезпечити   одержання    фахової   кваліфікації.

Студенти проходять виробничу практику на підприємствах, які мають права юридичної особи та здійснюють виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідних навиків та вмінь практичної діяльності за спеціальністю.

 

Методичні вказівки до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» СКАЧАТИ

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму