Виробнича практика_ОС Магістр

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10доцент Антонів В. Б.ЕККМ-51с
10ЕККМ-51с
10доцент Вовк В. Р.ЕККМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10ЕККМ-51сдоцент Антонів В. Б.
ЕККМ-51с
ЕККМ-51сдоцент Вовк В. Р.

Опис курсу

Виробнича практика для студентів денної та заочної форми навчання триває 4 тижні, що складає 6 кредити ЄКТС (180 годин) та відповідає вимогам графіку навчального процесу і навчальному плану підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» другого (магістерського) рівня освіти. Студенти проходять практику після першого семестру.

Виробнича практика – одна з найважливіших складових частин навчального процесу, що повинна закріпити та поглибити знання та вміння студентів, які вони отримали у процесі навчання, прилучити студентів до активної творчої професійної та соціальної діяльності, показати їх готовність працювати   у   колективі,   забезпечити   одержання    фахової   кваліфікації.

Студенти проходять виробничу практику на підприємствах, які мають права юридичної особи та здійснюють виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідних навиків та вмінь практичної діяльності за спеціальністю.

 

Методичні вказівки до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» СКАЧАТИ

Матеріали

Артим-Дрогомирецька З.Б., Паславська І.М., Антонів В. Б. Методичні вказівки до організації та проходження виробничої практики та виробничої (переддипломної) практики для студентів денної та заочної форми навчання ОС «Магістр» освітньої програми «Економічна кібернетика». ЛНУ імені Івана Франка. Львів. 2021. C. 25  (переглянути)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму