Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Тибінка Г. І.ЕКМ-31с, ЕКМ-32с, ЕКМ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКМ-31с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Зовнішньоекономічна діяльність як вид підприємництва: поняття, види, суб’єкти, об’єкти, структура. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні. Основні форми і методи організації та здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств в сучасних умовах.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • загальні основи здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами господарювання як окремого виду підприємництва;
  • основні методи та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні;
  • сучасні форми і методи виходу підприємств на зовнішній ринок та організації їх роботи;
  • вміти:
  • вміти оцінити стан, тенденції розвитку та перспективи формування зовнішньоекономічного потенціалу українських підприємств;
  • здійснювати маркетингові дослідження зовнішнього ринку, обґрунтовувати форми та методи виходу підприємства на нього;
  • проводити аналіз і розрахунок основних економічних показників ЗЕД підприємства з використанням сучасних методик.

 

Силабус:

Завантажити силабус