Гнатишин Марія Андріївна

Посада: доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

еколого-економічні проблеми міжнародної торгівлі й економічного розвитку

Курси

Публікації

Гнатишин М. А. Еколого-економічні наслідки лібералізації світової торгівлі для країн, що розвиваються : монографія / Марія Гнатишин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 206 с.

Гнатишин М. А. Еколого-економічно збалансована лібералізація світової торгівлі для країн, що розвиваються [Електронний ресурс] / М. А. Гнатишин // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

Hnatyshyn M. A. The means of providing eco-economically balanced world trade liberalization for developing countries / Maria Hnatyshyn // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2014. – Випуск 51. – С. 650 – 655.

Hnatyshyn M. Decomposition of carbon dioxide and sulphur oxides emissions intensity change in the European Union / Mariya Hnatyshyn // Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo. – 44(2016), s. 31−50 (Available from: http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/show/index/wydania/44/781)

Біографія

Навчалася на денному відділенні у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті міжнародних відносин і здобула кваліфікацію „економіст-міжнародник. Перекладач”. Рідна мова – українська, володіє англійською, а також польською та німецькою мовами.

З 2008 до 2011 року – аспірантка кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію „Еколого-економічні наслідки лібералізації світової торгівлі для країн, що розвиваються”. Автор понад 20 наукових праць.

Проекти

 

Нагороди

 

Методичні матеріали

Розклад