Гнатюк Ростислав Андрійович

Посада: доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Електронна пошта: rostyslav.hnatyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Міжнародний ринок цінних паперів, міжнародні фондові біржі, ціноутворення на фондовому ринку, інституціоналізм, міжнародний маркетинг,  маркетингові метрики.

Курси

Публікації

Список

наукових та навчально-методичних праць

доцента кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки

Львівського національного університету імені Івана Франка

Гнатюка Ростислава Андрійовича

 

№ 

п/п

Назва Характер роботи Вихідні дані Прізвища спів-авторів
1. Факторний аналіз фондових індексів на міжнародних фондових біржах друк. Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: Матеріали XX-тої міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Львів, 17 – 18 травня 2013 р.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – с. 58-59.
2. Мікроструктурні чинники формування індексів на міжнародних фондових біржах друк. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – Вип. 48. – 2013.  – с. 478-488. Грабинська І.В.
3. Теорії ціноутворення як основа дослідження ринку цінних паперів друк. Управління інноваційними процесами в економічній системі України: Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Львів, 5 – 6 грудня 2014 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – с. 37-38.
4. Інституційні чинники розвитку міжнародного фондового ринку друк. Актуальні проблеми функціонування господарської системи України Матеріали XXI-ої міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Львів, 16 – 17 травня 2014р.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – с. 60-62.
5. Фондова біржа в системі інститутів міжнародного ринку цінних паперів друк. Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки». – 2014. – Вип. 33 (2). – с. 71-74. Островерх П.І.
6.  Інституціоналізм та його основні напрямки друк Всеукраїнска наукова інтернет – конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (Випуск 11), Тернопіль, 25 – 26 лютого, 2015р. – с. 15-16.
7. Еволюція поглядів представників головних економічних шкіл на розвиток ринку цінних паперів друк Трансформаційні процеси в сучасній системі міжнародних відносин: Матеріали IV щорічної науково – практичної конференції, м. Львів, 15 лютого 2015р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – с. 288-290.
8. Особливості інституційного аналізу ринку цінних паперів друк Актуальні проблеми функціонування господарської системи України Матеріали XXIІ-ої міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Львів, 15 – 16 травня 2015р.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – с. 51-52.
9. Інституційні визначники ринку цінних паперів друк Глобальні проблеми економіки та фінансів, Київ-Прага-Відень, 30 вересня 2015 р., – с. 65-70.
10. Макроекономічні визначники ринку цінних паперів друк Еколого – економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях, м. Львів, 20 – 21жовтня 2015р. – с. 63-69.
11. Еволюція поглядів представників провідних економічних шкіл на роль ринку цінних паперів в господарській системі друк Збірник науково-технічних праць Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.3. – с. 400-406. Островерх П.І.
12. Інтеграція ринків цінних паперів країн, що розвиваються та розвинених країн друк Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка (серія економічна). – 2015. – Вип. 52. – с. 334-339.
13. Теорії ціноутворення на ринку цінних паперів друк Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо – поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 20. – № . – с. 128-135. – ISSN 1993-0259.
14. Теоретичні аспекти інституційного аналізу ринку цінних паперів друк Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2016. – Вип. 40.1. – с. 106-114. Островерх П.І.
15. The comparative analysis of the factors affecting securities market of the developed and emerging economies: BRICS and Ukraine case друк British Journal of Economics, Finance and Management Sciences. – 2016. – Vol. 11 (2). – p. 13-33.
16. Регулювання як елемент контролю інституційного середовища ринку цінних паперів друк Актуальні проблеми функціонування господарської системи України Матеріали XXIІІ-ої міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Львів, 20 – 21 травня 2016р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – с. 47-48.
17. Підходи до визначення ефективності ринку цінних паперів друк Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка (серія економічна). – 2016. – Вип. 53. 
18. Макроекономіка: Методичні поради та плани практичних занять для студентів економічного факультету друк За ред. С.М. Панчишина та П.І. Островерха. – Вид. 6-те, перероб. та доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 152 с.
19. Визначення ефективності ринку цінних паперів на основі методу індексів друк Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки». – 2017. – Вип. 36.
20. Криптовалюти та їх природа:

Переваги, недоліки та перспективи

друк Kontynent europejski wobec wyzwań współczesności, Tom 2, R. Kordonski, A. Kordonska, Ł. Muszyński (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 2017, 318 s.
21. ІРО як механізм залучення фінансових ресурсів компаніями на фондовому ринку Гонконгу друк Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки». – 2018. – Вип. 39. – c. 52-58. студ. Михайлець К.

 

22. Чинники формування курсів криптовалют  друк Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 55. –  2018. – С. 175-179
23. Порівняльний аналіз динаміки фондових ринків розвинутих країн та країн, що розвиваються друк Вісник Львівського Університету. Серія Економічна. Випуск 57 – 2019. – С. 104–115.  студ.

Мандзя А-М.

24. Порівняльний аналіз фондового ринку України та Угорщини  друк Міжнародна спільнота в умовах змін: багатовимірний підхід: колективна монографія: том 5 / за ред. О. Кордонської, Р. Кордонського. – Ольштин, Львів: Інститут політичних наук Вармінсько-Мазурського університету в м. Ольштин (Польща) – 2020. – С. 103–117. студ.

 Натолочна М.

 

Біографія

Народився у м. Львові. Закінчив економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2013 р.); аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка (2016 р.). Приймав участь у багатьох міжнародних проектах. Серед них, Erasmus+.

Методичні матеріали

Розклад