Гнатюк Ростислав Андрійович

Посада: доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Електронна пошта: rostyslav.hnatyuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Міжнародний ринок цінних паперів, міжнародні фондові біржі, ціноутворення на фондовому ринку, інституціоналізм, міжнародний маркетинг,  маркетингові метрики.

Курси

Публікації

Основні праці:

У іноземних фахових виданнях:

 1. Hnatyuk R. The comparative analysis of the factors affecting securities market of the developed and emerging economies: BRICS and Ukraine case / Hnatyuk Rostyslav // British Journal of Economics, Finance and Management Sciences. – 2016. – Vol. 11 (2). – P. 13–33. Available at: http://www.ajournal.co.uk/EFArticles11(2).htm

У наукових фахових виданнях:

 1. Гнатюк Р. А. Мікроструктурні чинники формування індексів на міжнародних фондових біржах / І. В. Грабинська, Р. А. Гнатюк // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка (серія економічна). – 2013. – Випуск 48. – С. 478–488.
 2. Гнатюк Р. А. Фондова біржа в системі інститутів міжнародного ринку цінних паперів / П. І. Островерх, Р. А. Гнатюк // Збірник наукових праць Формування ринкової економіки. – 2014. – Випуск 33 (2). – С. 71–74.
 3. Гнатюк Р. А. Еволюція поглядів представників провідних економічних шкіл на роль ринку цінних паперів в господарській системі / П. І. Островерх, Р. А. Гнатюк // Збірник науково-технічних праць Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Випуск 25.3. – С. 400–406.
 4. 5. Гнатюк Р. А. Теорії ціноутворення на ринку цінних паперів / Ростислав Андрійович Гнатюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо – поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 20. – С. 128–135.
 5. Гнатюк Р. А. Теоретичні аспекти інституційного аналізу ринку цінних паперів / П. І. Островерх, Р. А. Гнатюк // Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2016. – Випуск 40.1. – С. 106–114.
 6. Гнатюк Р. А. Інтеграція ринків цінних паперів країн, що розвиваються та розвинених країн / Р. А. Гнатюк // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка (серія економічна). – 2016. – Випуск 52. – С. 334–339.

Публікації в інших виданнях:

 1. Гнатюк Р.А. Факторний аналіз фондових індексів на міжнародних фондових біржах / Р. А. Гнатюк // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: Матеріали XX-тої міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Львів, 17 – 18 травня 2013 р.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 58–59.
 2. Гнатюк Р. А. Теорії ціноутворення як основа дослідження ринку цінних паперів / Р. А. Гнатюк // Управління інноваційними процесами в економічній системі України: Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Львів, 5 – 6 грудня 2014 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 37–38.
 3. Гнатюк Р. А. Інституційні чинники розвитку міжнародного фондового ринку / Р. А. Гнатюк // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України Матеріали XXI-ої міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Львів, 16 – 17 травня 2014р.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 60–62.
 4. Гнатюк Р. А. Інституціоналізм та його основні напрямки / Р. А. Гнатюк // Всеукраїнска наукова інтернет – конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (Випуск 11), м.Тернопіль, 25 – 26 лютого, 2015р. – С. 15–16.
 5. Гнатюк Р. А. Еволюція поглядів представників головних економічних шкіл на розвиток ринку цінних паперів / Р. А. Гнатюк // Трансформаційні процеси в сучасній системі міжнародних відносин: Матеріали IV щорічної науково – практичної конференції, м. Львів, 15 лютого 2015р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 288–290.
 6. Гнатюк Р. А. Особливості інституційного аналізу ринку цінних паперів / Р. А. Гнатюк // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України Матеріали XXIІ-ої міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Львів, 15 – 16 травня 2015р.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 51–52.
 7. Гнатюк Р. А. Інституційні визначники ринку цінних паперів / Р. А. Гнатюк // Глобальні проблеми економіки та фінансів, Київ-Прага-Відень, 30 вересня 2015 р., – С. 65–70.
 8. Гнатюк Р. А. Макроекономічні визначники ринку цінних паперів / Р. А. Гнатюк // Еколого – економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях, м. Львів, 20 – 21жовтня 2015р. – С. 63–69.

Біографія

Народився у м. Львові. Закінчив економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2013 р.); аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка (2016 р.). Приймав участь у багатьох міжнародних проектах. Серед них, Erasmus+.

Методичні матеріали

Розклад