Міжнародна економіка (спеціальність 051 “Економіка”, спеціалізації: “Економічна кібернетика”, “Економіка та правове регулювання в бізнесі”)

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної економії та міжнародної економіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Шегинський І. М.ЕКк-31с, ЕКк-32с, ЕКю-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКк-31сдоцент Шегинський І. М.
ЕКк-32сдоцент Шегинський І. М.
ЕКю-31сГнатюк Р. А.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

метою курсу є формування системи знань про закономірності та ефективність функціонування відкритих національних господарських систем і світової економіки загалом, а також про закономірності та ефективність переміщення конкретних товарів, послуг і факторів виробництва між країнами.

Завданням дисципліни є застосування базових положень макро- та мікроекономічної теорії для вивчення ефективності функціонування відкритих національних економік, міждержавного переміщення товарів, послуг, факторів виробництва; набуття навиків використання інструментарію мікроекономічного аналізу для дослідження поведінки окремих суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в умовах ринкової економіки та глобалізації.

Предметом курсу є ефективність функціонування відкритих національних господарських систем і світової економіки загалом; поведінка на міжнародних ринках окремих суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які прагнуть отримати вигоду та досягнути власної мети, оптимально використовуючи обмежені ресурси, що можуть мати альтернативне застосування.

Результати навчання

знати:

  • особливості функціонування відкритих національних господарських систем в умовах глобалізації;
  • як ухвалюють рішення та поводять себе в умовах ринкової економіки суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності;
  • як державні інститути можуть впливати на розподіл ресурсів на міжнародних ринках;
  • як міжнародні організації та інституції впливають на світогосподарський порядок;

вміти:

  • здійснювати економічні розрахунки;
  • ефективно використовувати методологічні підходи та інструментарій, напрацьовані міжнародними організаціями, для вирішення глобальних проблем сучасності;
  • розробляти альтернативні варіанти економічних рішень за допомогою сучасних методів аналізу та оцінки й вибирати найкращі з них;
  • виходячи з принципових засад внутрішньої і зовнішньої політики реалізовувати її пріоритети, захищати національні інтереси, сприяти формуванню і реалізації інтеграційної стратегії України.

Форма звітності: іспит.

Мова вивчення: українська

Рекомендована література

Міжнародна економіка. Методичні рекомендації та плани практичних занять.

Матеріали

Міжнародна економіка. Методичні рекомендації та плани практичних занять.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус