Михасюк Іван Романович

Посада: завідувач кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси – державне регулювання, регіональна економіка, співпраця в умовах глобалізації, єврорегіоналізація, економіка України в умовах російської агресії.

Курси

Публікації

  1. Михасюк І.Р. Максимець Ю.В. Українське підприємництво в умовах глобальної кризи: Проблеми і перспективи. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 128 с.
  2. Михасюк І.Р. Про формування вартості машинобудівних підприємств // Регіональна економіка. – 2009. –№ 3. – С. 253-255.
  3. Михасюк І., Максимець Ю., Яремчик М. Проблеми стратегічного планування діяльності малих підприємств. Вісник Львівського університету: Серія економічна, Випуск 46. – Львів, 2012. – С. 8-13.
  4. Михасюк І. Глобалізація і Україна у зовнішньоекономічній діяльності: монографічний навчальний посібник / І. Михасюк, О. Сухай, А. Гукалюк. – ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів: Українські технології. – 2012. – 388с.
  5. Михасюк І. Ризики суб’єктів господарювання в глобальному просторі / В. Марцин, І. Михасюк. – Львів: Апріорі, 2014. – 208 с.
  6. Михасюк І. Міжнародна економіка: монографічний навчальний посібник / І. Михасюк, К. Шайовська. – Львів: Апріорі, 2014. – 252 с.
  7.  Михасюк І. Регулювання національної економіки в екстремальних умовах (в умовах війни): Монографія / І. Михасюк, В. Чаус. – Львів, 2016. – 212с.
  8. Михасюк І. Глобалізація і економіка України в умовах російської агресії: Наукове видання: /І. Михасюк, Т. Лукашенко. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 116с.
  9. Михасюк І. Міжнародні економічні відносини в умовах російсько-українських та інших світових воєнних конфліктах: Підручник/І. Михасюк, Р. Михайлишин. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 345с.

Біографія

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства, заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, академік АН вищої освіти України, професор економічних наук Республіки Польща

У Львівському університеті імені Івана Франка працює з 1967 р., з 1971 р. – доцент; 1971-1975 рр. – професор кафедри політекономії, 1975-1997 рр. – професор, завідувач кафедри економічного і соціального планування; з 1997 р. – професор, завідувач кафедри економіки підприємства. Протягом 1975-1984 рр. – декан економічного факультету Львівського університету.

Наукові досягнення: розробив і опублікував методику економічної оцінки землі в господарствах Західного регіону України; науковий керівник колективу авторів концепції розвитку АПК Львівщини; учасник розробки Земельного кодексу України, низки програм виходу України з кризи; сформував наукову школу «Регулювання єврорегіональної економіки в умовах глобалізації». Підготував 45 кандидатів наук (у т. ч. 2 громадян КНР, 1 – Іраку), 6 докторів наук.

Опублікував понад 450 наукових праць, 7 підручників із грифом МОН України (співавт., наук. редактор), монографії, які висвітлюють питання економічної без­пеки України в умовах глобалізації, регулювання земельних відносин, глобалізації й єврорегіоналізації, державного регулювання економіки України в умовах глобаліза­ції. Понад 10 навчальних посібників, методичних розробок і статей опубліковано у наукових виданнях вузів Польщі, в яких професор І. Р. Михасюк працював протягом останніх 20 років на посаді професора (у позаурочний час).

Виступав із науковими доповідями в університетах Саппоро (Японія, 1983 р.), Коїмбрському (Португалія, 1985 р.), Темпле-університеті (США, 1994 р.) та Колумбійському (США, 1995 р.), у ВНЗ Австрії (Відень, 1998 р.; Гумпенштайн, 2002 р.), Туреччині (2006 р.), Польщі (щорічно).

У 1980 році нагороджений Міністерством освіти СРСР нагрудним знаком «За відмінні успіхи у роботі», а у 1983 р. – срібною медаллю ВДНГ.

Читає лекційні курси: «Регіональна економіка», «Державне регулювання економіки», «Методологія наукових досліджень», «Університетська освіта».

І. Р. Михасюк – член редколегії наукового журналу НАН України «Регіональна економіка», журналу «Молодь і ринок», Вісника ЛНУ імені Івана Франка (серія економічна), Zeszyt naukowe PSW Uniwerzytetu Rzeszowskiego ISSN, член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидат­ських дисертацій економічного факультету.

Працював членом експертного Комітету ВАК України (2 каденції), позаштатним консультантом комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

Започаткував новий напрям наукового дослідження «Економічна політика України в умовах російської агресії» на підставі виданих у 2016 році двох монографій, підручника, ряду статей в наукових виданнях України, Польщі.

 

Розклад