Пайтра Наталія Григорівна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 032 239 44 90

Електронна пошта: natalka.paytra@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Проблеми реалізації монетарної політики в Україні, антикризове управління вітчизняними банками, екосистема стартапів і реалізація бізнес-ідей, креативне підприємництво та лідерство.

Курси

Біографія

Закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2006), аспірантуру (2010).
З 2007 року асистент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка, а з 2011 року – доцент цієї кафедри.
Захистила кандидатську дисертацію на тему “Механізм формування власного капіталу банків України” за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (2010). У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Розклад