Рудик Ольга Романівна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: olga.rudyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Фінанси; Страхування; Антикризове управління фінансовою стійкістю суб’єктів господарювання в економіці України.

Курси

Публікації

Статті у наукових фахових виданнях України та виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз:

 1. Рудик О.Р., Тихонька У.Т., Можливості використання зарубіжного досвіду функціонування саморегулівних організацій в управлінні ризиками фінансової системи України // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія Економічна. – 2019. – Випуск 57. – С. 175-183.
 2. Рудик О.Р., Івах Н.В. Організований ринок цінних паперів в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. «Формування ринкової економіки в Україні». 2020р. – Випуск 44. – С. 186-198.
 3. Рудик О.Р., Жмурко Н.В., Гринькевич Т.М. Економічний зміст та класифікація державного боргу // Інфраструктура ринку. – 2021. – 59. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/59-2021.
 1. Рудик О.Р., Жмурко Н.В., Гринькевич Т.М. Еволюція становлення та розвитку поняття «державний борг // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2021. – 172. – С. 67-72. URL: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/944/915
 1. Рудик О.Р., Бодаковський В.Ю., Ковальчук Т.І., Удосконалення обліку та контролю криптовалют у зовнішньоекономічних електронних грошових операціях // Ефективна економіка. – 2023. – №6. – DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.6.37
 2. Рудик О.Р., Борисов А., Новосад В., Яворський С. Financial support for innovative development of the agricultural sector of Ukraine. – Інвестиції: практика    та досвід. – 2023. – №16. – P. 103-112.     URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/1934/1954.
 3. Рудик О.Р., Борисов А., Новосад В., Луцик О. Financial resources of households in enhancing economic development of Ukraine // Ефективна економіка.–2023. – №8. – URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/2014/2037.

 Статті, які включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS:

 1. Rudyk O., Plotnichenko S., Kitsak T., Rosłoń D., Pasichnyi R., Oliinyk N Systemic Risks of Financial Management in the International Projects: Global Investments and Financial Management as a Component of National Security.- Economic affairs. 2024. Vol. 69, Issue1.pp.579–592.URL: https://ndpublisher.in/admin/issues/EAv69n2t.pdf.

Статті, які включені до міжнародної наукометричної бази Web of Science:

 1. Inna Lazaryshyna, Volodymyr Bodakovskyy, Olga Rudyk and оther. Financial, accounting and analytical ensuring of the formation of the anti-crisis potential of financial regulation and control systems in Ukraine under the conditions of digitalization // Ad Alta. 2023. Vol. 13. С. 101-111. URL: https://www.magnanimitas.cz/13-02-xxxv.

Опубліковані праці апробаційного характеру:

 1. Рудик О.Р., Лазунда А.В. Вплив податкових важелів на фінансову систему країни //«Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» Міжнародна науково-практична конференція (м. Острог, 11-12 жовтня 2019р.)
 2. Рудик О.Р., Іванюк А.С. Сучасні тенденції ринку страхування в Україні // «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі» (м. Полтава, 30 березня 2019р.)
 3. Рудик О.Р., Погребняк О.А. Порівняльна характеристика добровільного накопичувального рівня як складової пенсійного страхування //«Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі» (м. Полтава, 30 березня 2019р.)
 4. Рудик О.Р. Роль людського капіталу в антикризовому управлінні суб’єктів господарювання //«Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні», Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 17-18 жовтня 2019р.)
 5. Рудик О.Р. Оцінка впливу суб’єктивного фактору на функціонування інтелектуальних систем антикризового менеджменту //«Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» Міжнародна науково-практична конференція (м. Острог, 25 жовтня 2019р.)
 6. Рудик О.Р. Проблеми і перспективи розвитку «зелених облігацій» в Україні // «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права» Міжнародна науково-практична конференція (м. Полтава, 14 листопада 2019р.)
 7. Рудик О.Р., Брочковська О.А. Псевдоінвестування як одна з головних загроз інвестиційній безпеці// «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі» Міжнародна наукова-практична конференція (м. Полтава, 3 жовтня 2019р.)
 8. Рудик О.Р., Козак Д.А. Особливості лізингових відносин в умовах дефіциту фінансових ресурсів // «Сучасні тренди у розвитку фінансів, банківської справи та страхування» Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих учених (м. Київ: ДВНЗ Університет банківської справи», 15 листопада 2019р.)
 9. Рудик О.Р., Іванюк А.С. Тенденції розвитку фінансового ринку на сучасному етапі псевдоінвестування як одна з головних загроз інвестиційній безпеці // «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі» Міжнародна наукова-практична конференція (м. Полтава, 3 жовтня 2019р.)
 10. Рудик О.Р., Кипаца О.В. Пріоритети забезпечення економічної безпеки вітчизняних страхових компаній // «Економіка і управління в умовах глобалізації» VIII Міжнародна науково-практична інтернет конференція (м.Кривий Ріг, 15 травня 2019р.)
 11. Рудик О.Р. Проблеми формування інфракструктурного потенціалу страхової організації // «Проблемні аспекти в економіці, фінансах та управлінні» Міжнародна науково-практична конференція (м.Одеса, 16 квітня 2021р.)
 12. Рудик О.Р. Управління фінансовими ресурсами страховика // «Проблемні аспекти в економіці, фінансах та управлінні» Міжнародна науково-практична конференція (м.Одеса, 16 квітня 2021р.)
 13. Рудик О.Р. Особливості інтернет-маркетингу в діяльності страхових компаній //«Актуальні проблеми функціонування господарської системи України»XXVIII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Львів, 14-15 травня 2021 р.)
 14. Рудик О.Р., Тихонька У.Т. Проблеми і перспективи розвитку «зелених облігацій в Україні // «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 14 листопада2019р.
 15. Рудик О.Р., Демид В.М. Аналіз впливу власного капіталу вітчизняних підприємств на економічні параметри України // Вектори розвитку науки та освіти в умовах глобалізації, Полтава, Україна, 25 жовтня 2021.
 16. Рудик О.Р., Лоїк А.В. Роль перестрахування в функціонуванні ринку фінансових послуг // XXIX Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених Актуальні проблеми функціонування господарської системи, Львів, Україна, 20-21 травня 2022р.
 17. Рудик О.Р., Бодаковський В.Ю. Лідерство в антикризовому управлінні фінансами суб’єктів господарювання // XXX Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми функціонування господарської системи України» : Збірник тез доповідей, м. Львів, Україна, 19-20 травня 2023 року – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023.
 18. Рудик О.Р., Ревак І.О., Підхомний О.М. Моделювання поведінки підсанкційних осіб на основі аналітичного інструментарію теорії злочинів та покарань // Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем: матеріали науково-практичної конференції: Збірник тез доповідей, Кропивницький, Україна, 29 лист. 2022 р. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022.
 19. Рудик О.Р., Дорошевич І.П. Особливості державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні. // «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку». Міжнародна науково-практична конференція (м. Острог, 24 листопада 2023р.
 20. Рудик О.Р., Король М.В. Діяльність небанківських фінансово-кредитних установ в Україні //«Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку». Міжнародна науково-практична конференція (м. Острог, 24 листопада 2023р.
 21. Рудик О.Р., Омельчук Н.С. Сучасний стан та розвиток фінансового ринку в Україні // «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку». Міжнародна науково-практична конференція (м. Острог, 24 листопада 2023р.

Біографія

Закінчила  Львівський національний університет ім. І. Франка у 2005 р.; 01.11.2008р. зарахована на посаду асистента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту економічного факультету;  30.06.2010 захистила кандидатську дисертацію; 01.03.2013 переведена на посаду доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Розклад