Фінансовий ринок

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
736професор Підхомний О. М., , ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716професор Підхомний О. М.
доцент Рудик О. Р.
доцент Рудик О. Р.
доцент Рудик О. Р.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» є формування у студентів знань та уявлення про важливу сферу фінансів, у якій головним фактором розподілу та перерозподілу грошових коштів виступає ринковий механізм.

 

Завданням вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» є:

 • з’ясувати роль і місце фінансових ринків в економічній системі;
 • з’ясувати, які категорії учасників діють на фінансових ринках, і, які мотиви їх діяльності;
 • дослідити основні закономірності функціонування фінансових ринків;
 • вивчити методи державного регулювання фінансових ринків;
 • вивчити характеристики різних видів фінансових інструментів;
 • вивчити методи оцінки фінансових активів;
 • ознайомитись з підходами до прогнозування цін на фінансових ринках;
 • вивчити методи управління фінансовими ризиками;
 • вивчити методи управління портфелем інвестицій;
 • познайомитися з основними професіями фінансового ринку;
 • з’ясувати особливості фінансового ринку України.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • види та зміст ринкових фінансових інструментів;
 • види та цілі діяльності різних учасників фінансового ринку;
 • структуру фінансового ринку;
 • значення фінансового ринку в економіці;
 • організаційно-правові основи функціонування фінансового ринку;
 • чинники ціноутворення на фінансовому ринку;
 • прорядок використання фінансових інструментів на організованих ринках;
 • методи управління ризиками на фінансових ринках;
 • провідні теорії та моделі фінансового ринку;
 • основні професії фінансового ринку;
 • принципи управління портфелем фінансових інвестицій;
 • теоретичну та методологічну базу, відповідну фахову термінологію, необхідну для оволодіння практикою використання ринкових фінансових інструментів;

 

вміти:

 • отримувати інформацію про ціни фінансових інструментів та чинники їх формування;
 • визначати переваги та недоліки різних видів ринкових фінансових інструментів;
 • аналізувати чинники, що формують ціни фінансових інструментів;
 • аналізувати результати інвестицій у фінансові інструменти;
 • визначати обсяги вкладень в окремі фінансові інструменти з метою управління ризиками;
 • розраховувати суми гарантійних внесків при операціях з деривативами;
 • оперувати різними методами і прийомами аналізу сучасних проблем функціонування фінансових ринків і знаходити шляхи їх вирішення;
 • адекватно оцінювати та прогнозувати стан зовнішньоекономічних зв’язків країни і вирішувати проблеми її інтеграції у світову фінансову систему;
 • оцінювати тенденції розвитку світової фінансової системи та перспективи розширення фінансової взаємодії України і міжнародних фінансових-кредитних структур.

Рекомендована література

 1. Арутюнян С.С., Іоргачова М.І. Ринок фінансових послуг: навч.посіб. / Арутюнян С.С., Іоргачова М.І. та ін.; за заг. ред. С.С. Арутюнян, М.І. Іоргачова. – Харків: «Діса плюс», 2020. – 312 с.
 2. Жук Є. Зарубіжна практика регулювання фінансових ринків. Інформаційно-аналітичний портал українського агентства фінансового розвитку «Україна фінансова» URL:http://www.ufin.com.ua/analit_mat/drn/020.htm
 3. Слав’юк Н. Р. Ринок фінансових послуг : навчальний посібник / Н. Р. Слав’юк, С. В. Глущенко; Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – Київ : НаУКМА, 2022. – 205с.
 4. Татарин Н.Б., Петрович А.З., Педченко І.І. Стан та перспективи розвитку фінансового ринку України. Young Scientist. 2020. Вип. № 3 (79). С. 273-277.
 5. Татарин Н.Б., Борис О.М. Напрями вдосконалення державного регулювання на фінансовому ринку України. Інфраструктура ринку. 2019. Вип.33. С. 317-322.
 6. Н. В. Трусова, С. А. Нестеренко, І. Є. Якушева та ін. Фінансовий ринок: Навчальний посібник / – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2021. – 236 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Інформаційний проект “Фінанси”. Сайт присвячено фінансовій діяльності в Україні. – Режим доступу: http://www.currency.kiev.ua
 2. Інформація про стан фінансів України, курси валют, огляди фінансових ринків, аналітика тощо. – Режим доступу: http://finance.ua
 3. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.URL: https://www.nssmc.gov.ua
 4. Офіційний сайт Фориншурер. Статистика страхового ринку України. URL: https://forinsurer.com/stat
 5. Законодавство України URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2664-14

Матеріали

Метод_вказівки_ФР_2021