Сеник Леся Ярославівна

Посада: старший викладач кафедри управління та експертизи товарів

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

 • робота державної митної служби України;
 • аналіз товарних ринків та ЗЕД;
 • дослідження якості товарів;
 • мерчандайзинг;
 • startap.

Курси

Вибрані публікації

Більше 170 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

Посібник: Харчові жири: товарознавство та експертиза: навч. посібник для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / М.Л. Павлишин, Є.І. Бурак, Г.М. Жолинська, Л.Я. Сеник. Львів: ЛІЕТ, 2017. 129 с (Серія «Лабораторний практикум»).

 • Статті:
 1. Сеник Л.Я., Павлишин М.Л., Захарчин Р.М. Проблеми вітчизняного виробництва рослинних жирів. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових статей. Львів: ЛІЕТ, 2014. № 9. С. 161-177
 2. Луців Н.В., Сеник Л.Я. Моніторинг ринку кави в Україні. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових статей. Львів: ЛІЕТ, 2018. – № – С. 122 -133.
 3. Луців Н.В., Жолинська Г.М., Сеник Л.Я. Ринок меду натурального в Україні. Товари і ринки. Київ: В-во КНТЕУ, 2020. №4 (36). С. 43-56.

 Підготовка студентів до участі в науково-практичних конференціях

 1. Сеник Л.Я. «ГорбоГори» – перший на Львівщині агрорекреаційний кластер туристичного спрямування. Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку: ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет конференція (Львів, 20.02.2020 р.). Львів : ЛІЕТ, 2020. – С.287-291.
 2. Сеник Л.Я., Герасимчук М.М. Вендинговий бізнес: зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку: міжнародна науково-практична інтернет-конференція (Київ, 14.04.2020 р.). Київ: КНУБА, 2020. С. 23-28.
 3. Сеник Л.Я., Марців І.В. Ринок органічної продукції в Україні: проблеми та перспективи. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародна науково-практична конференція присвячена 120-річчю НУ «Запорізька політехніка». (Запоріжжя, 14-15 травня 2020 р.) Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 267-271.
 4. Килин О.В., Сеник Л.Я. Сфера туристичних послуг: суть та місце у ринковій системі господарювання. Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці: VІІІ Міжнародна науково-практична конференція. (Львів, 18-20 червня 2020 р.). Львів: НУ “Львівська політехніка, 2020. С. 34-36.
 5. Сеник Л.Я., Герасимчук Н.М. Сучacнi кoнцeпцiї упрaвлiння лoгicтичними прoцecaми. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: І Міжн. науково-практична онлайн-конференція (Київ, 15.03.2021р.) Київ: ІТТА, Міжнародна асоціація трансферу технологій. С.194-197.
 6. Сеник Л.Я., Віхоть І.В. Стратегічне управління діяльністю ТОВ КФ «Ярич» на ринку в умовах конкуренції. Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: ХІI Міжн. науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів (Дніпро, 25.03.2021 р.). Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. С.256-258.
 7. Сеник Л.Я. Авторизований економічний оператор (АЕО) – програма співпраці митниці і бізнесу. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей (м. Дніпро, 16 квітня 2021 р, Університет митної справи та фінансів. С.748-751
 8. Сеник Л.Я., Герасимчук Н.М. Роль митниці при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей (Дніпро, 16 квітня 2021 р.). Дніпро: Університет митної справи та фінансів. С. 751-755
 9. Сеник Л.Я., Герасимчук Н.М. Роль логістики в організації міжнародних каналів розподілу. Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку. IV Міжнародна науково-практична конференція: тези доповідей (Одеса, 20-21 травня 2021 р.) Одеса: ОНПУ, 2021. С.154 -156

Біографія

Народилася в м. Львові.

 • Освіта:

1983 р. – закінчила Львівський технікум радянської торгівлі за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами»;

1991 р. – закінчила Київський торгово – економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами»; товарознавець вищої кваліфікації.

2001 р. – закінчила Львівську комерційну академію  за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність», кваліфікація магістра з торгівлі.

 • Робота:

1983-1987 рр.– продавець, зав. магазином №119, Ленінського продторгу м. Львова.

1991-2021 рр. – старший викладач кафедри підприємництва, товарознавства та експертизи товарів Львівського інституту економіки і туризму.

2006 -2012 рр.– завідувач практикою Львівського інституту економіки і туризму

З 1.04.2021 р. по даний час – старший викладач кафедри управління та експертизи товарів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Підвищення професійної майстерності:

 • Стажування на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Львів-аеропорт» Львівської митниці ДФС (м. Львів, 2015 – 2016 рр.)
 • Міжнародне стажування: Фонд сталого розвитку підприємництва Горста Рогоша за програмою «Успіх можна спланувати» (м. Львів, 09-15 жовтня 2017 р.)
 • Підвищення кваліфікації учасник соціального бізнес-курсу з підприємництва«MESH Business Course» (м.Львів, ЛІЕТ, 8.10 – 5.12. 2019 р.)
 • Стажування в Львівському торгово-економічному університеті, програма «Вдосконалення методики викладання навчальних дисциплін, підвищення якості практичної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (м.Львів, 2021 р.).

Проекти

Керівник спеціальної освітньо-наукової програми «Торгівля, товарознавство й експертиза меду натурального, захист прав споживачів»

Нагороди

Грамота Львівської обласної держадміністрації (2016 р.)

Методичні матеріали

 1. Харчові жири: товарознавство та експертиза: навч. посібник для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / М.Л. Павлишин, Є.І. Бурак, Г.М. Жолинська, Л.Я. Сеник. Львів: ЛІЕТ, 2017. 129 с (Серія «Лабораторний практикум»)

Розклад