Тепла Мирослава Миронівна

Посада: асистент кафедри економіки підприємства

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Наукові інтереси

Наукові інтереси – конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції, стратегія підприємства, економіка підприємства, підприємництво, соціальна відповідальність бізнесу.

Курси

Публікації

1. Тепла М.М. Створення та припинення діяльності підприємств в Україні: Навчальний посібник / А.Ф. Гукалюк, М.М. Тепла. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 176 с.
2. Тепла М.М. Природно-ресурсний потенціал України як передумова економічного розвитку та конкурентоспроможності країни / М.М. Тепла // Конкурентоспроможність економіки України: теорії, моделі, механізми [текст]: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 січня 2013р., – м. Дніпропетровськ / ред. кол.: В.М. Шаповал [та ін.]. – Херсон: «Видавничий дім Гельветика», 2013. – С. 143-145.
3. Тепла М.М. Організаційні аспекти та порядок створення і реєстрації підприємств в Україні / М.М. Тепла // Проблеми сталого розвитку національних економік: Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 349-357.
4. Тепла М.М. Особливості формування міжнародної маркетингової товарної політики транснаціональних компаній / М.М. Тепла // Науково-практичний журнал «Економічні студії». – 2015. – №1. – С. 100–107.
5. Тепла М.М. Роль брендингу країни у формуванні її конкурентних позицій в умовах глобалізації / М.М. Тепла // Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів: Збірник тез науково-практичної конференції, Львів, 15 травня 2015 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 179-183.

Біографія

Асистент. Закінчила економічний факультет Львів­ського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістр з економіки підприємства; ви­кладач економічних дисциплін.

У 2006 році закінчила факультет міжнародного права і бізнесу Львів­ського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» (присвоєно кваліфікацію економіст-міжнародник).

Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі співавтор двох навчальних посібників: «Створення та припинення діяльності підприємств в Україні» (2012), «Підприємництво: економіка, стратегія, планування та проектний аналіз (збірник тестових завдань)» (2016).

Проводить практичні заняття з курсів: «Економіка підприємства», «Стратегія підприємства», «Соціальна відповідальність».

 

Розклад