Тепла Мирослава Миронівна

Посада: асистент кафедри економіки підприємства

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Електронна пошта: myroslava.tepla@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси – економіка підприємства, підприємництво, соціальна відповідальність бізнесу,  стратегія підприємства, конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції.

Курси

Вибрані публікації

  1. Створення та припинення діяльності підприємств в Україні: Навчальний посібник / А.Ф. Гукалюк, М.М. Тепла. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 176 с.
  2. Тепла М.М. Природно-ресурсний потенціал України як передумова економічного розвитку та конкурентоспроможності країни / М.М. Тепла // Конкурентоспроможність економіки України: теорії, моделі, механізми [текст]: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 січня 2013р., – м. Дніпропетровськ / ред. кол.: В.М. Шаповал [та ін.]. – Херсон: «Видавничий дім Гельветика», 2013. – С. 143-145.
  3. Тепла М.М. Організаційні аспекти та порядок створення і реєстрації підприємств в Україні / М.М. Тепла // Проблеми сталого розвитку національних економік: Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 349-357.
  4. Тепла М.М. Особливості формування міжнародної маркетингової товарної політики транснаціональних компаній / М.М. Тепла // Науково-практичний журнал «Економічні студії». – 2015. – №1. – С. 100-107.
  5. Тепла М.М. Роль брендингу країни у формуванні її конкурентних позицій в умовах глобалізації / М.М. Тепла // Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів: Збірник тез науково-практичної конференції, Львів, 15 травня 2015 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 179-183.
  6. Підприємництво: економіка, стратегія, планування та проектний аналіз (збірник тестових завдань): Навчальний посібник / З.М. Залога, О.Є. Сухай, С.І. Урба, Т.В. Лукашенко, М.М. Тепла та ін.; за наук. ред. О.Є. Сухай. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 280 с.
  7. Tepla M. The Trade-Еconomic and Investment Cooperation between Ukraine and Poland // Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-border Cooperation: Collection of Abstracts of the International Research and Practical Conference, Rzeszów-Lviv, 15-17 November. – Warsawa, 2017. – 154 S.  http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/25097/1/Collection%20of%20Abstracts.pdf  
  8. Tepla M. Gospodarcza współpraca transgraniczna Ukrainy i Polski w warunkach eurointegracji // Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej : monografia / red. K. Rejman, Y. Pachkovskyy, B. Petrecka. – Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018. 266 S.
  9. Розвиток бізнесу: стратегія, проектування, організація та діяльність фірми (тестові завдання): Навчальний посібник / З.М. Залога, О.Є. Сухай, С.І. Урба, О.Ю. Червона, Т.В. Лукашенко, М.М. Тепла. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2018. – 286 с.
  10. Економіка підприємства: термінологічний словник-довідник / Андрій Гукалюк, Мирослава Тепла. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 152 с.

Біографія

Асистент. Закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістр з економіки підприємства; викладач економічних дисциплін.

Закінчила факультет міжнародного права і бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» (присвоєно кваліфікацію економіст-міжнародник).

У 2018 році закінчила Сертифікатну програму з європейських студій (3 кредити ECTS).

У 2020 році завершила професійний тренінговий онлайн-курс “Дні кар’єри ЄС у Львівському університеті”.

У 2020 році пройшла курс підвищення кваліфікації у сфері проектного підходу та організації міжсекторної/міжнародної співпраці у рамках онлайн-марафону «Проектний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР» (30 год, 1 кредит ECTS).

У 2020 році пройшла курс підвищення кваліфікації з застосування сучасних методів організації та проведення навчального процесу в дистанційній та змішаній формі у рамках циклу вебінарів «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі» (30 год, 1 кредит ECTS).

У 2021 році пройшла професійне міжнародне стажування для університетів з трансферу технологій «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» (GUTT.INUP) (6 ECTS, 180 годин).

У 2022 році завершила навчання на програмі «Вдосконалення викладацької майстерності», 27 січня 2022 року–4 червня 2022 року (6 кредитів).

У 2022 році завершила курс підвищення кваліфікації “Бренд науковця у цифровому світі” (30 годин/1 кредит ЄКТС).

У 2023 році пройшла навчання за програмою курсу «Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий, середній і поглиблений рівні).

У 2023 році завершила навчання за програмою «Як творити інклюзивне освітнє середовище?» у рамках спільного проєкту «Навчальний міст Хемніц-Львів 2.0», 16-21 грудня 2023 року (30 год / 1 ЄКТС).

Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі співавтор монографії «Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej» (2018) та чотирьох навчальних посібників: «Створення та припинення діяльності підприємств в Україні» (2012), «Підприємництво: економіка, стратегія, планування та проектний аналіз (збірник тестових завдань)» (2016), «Розвиток бізнесу: стратегія, проектування, організація та діяльність фірми (тестові завдання)» (2018), «Економіка підприємства: термінологічний словник-довідник» (2022).

Проводить практичні заняття з дисциплін: «Економіка підприємства», «Організація діяльності підприємства», «Стратегія підприємства», «Соціальна відповідальність бізнесу», «Бізнес-переговори: ефективне ділове спілкування», «Вступ до спеціальності».

Проекти

Участь у Програмі професійного міжнародного стажування для університетів з трансферу технологій «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» (German Ukrainian Technology Transfer Internships University Program, GUTT.INUP) від спільного міжнародного проекту DAAD, 18.10.2021-1.12.2021 рр. (6 ECTS, 180 годин).

Участь в освітній програмі Service Export Ukraine, розробленій Інститутом маркетингу (Естонія) у співпраці з Офісом з розвитку підприємництва та експорту, 04.10.2021-31.08.22 рр. (71 год).

Розклад