Тепла Мирослава Миронівна

Посада: асистент кафедри економіки підприємства

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Електронна пошта: myroslava.tepla@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси – економіка підприємства, підприємництво, соціальна відповідальність бізнесу,  стратегія підприємства, конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції.

Курси

Вибрані публікації

  1. Створення та припинення діяльності підприємств в Україні: Навчальний посібник / А.Ф. Гукалюк, М.М. Тепла. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 176 с.
  2. Тепла М.М. Природно-ресурсний потенціал України як передумова економічного розвитку та конкурентоспроможності країни / М.М. Тепла // Конкурентоспроможність економіки України: теорії, моделі, механізми [текст]: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 січня 2013р., – м. Дніпропетровськ / ред. кол.: В.М. Шаповал [та ін.]. – Херсон: «Видавничий дім Гельветика», 2013. – С. 143-145.
  3. Тепла М.М. Організаційні аспекти та порядок створення і реєстрації підприємств в Україні / М.М. Тепла // Проблеми сталого розвитку національних економік: Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 349-357.
  4. Тепла М.М. Особливості формування міжнародної маркетингової товарної політики транснаціональних компаній / М.М. Тепла // Науково-практичний журнал «Економічні студії». – 2015. – №1. – С. 100-107.
  5. Тепла М.М. Роль брендингу країни у формуванні її конкурентних позицій в умовах глобалізації / М.М. Тепла // Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів: Збірник тез науково-практичної конференції, Львів, 15 травня 2015 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 179-183.
  6. Підприємництво: економіка, стратегія, планування та проектний аналіз (збірник тестових завдань): Навчальний посібник / З.М. Залога, О.Є. Сухай, С.І. Урба, Т.В. Лукашенко, М.М. Тепла та ін.; за наук. ред. О.Є. Сухай. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 280 с.
  7. Tepla M. The Trade-Еconomic and Investment Cooperation between Ukraine and Poland // Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-border Cooperation: Collection of Abstracts of the International Research and Practical Conference, Rzeszów-Lviv, 15-17 November. – Warsawa, 2017. – 154 S.  http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/25097/1/Collection%20of%20Abstracts.pdf  
  8. Tepla M. Gospodarcza współpraca transgraniczna Ukrainy i Polski w warunkach eurointegracji // Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej : monografia / red. K. Rejman, Y. Pachkovskyy, B. Petrecka. – Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018. 266 S.
  9. Розвиток бізнесу: стратегія, проектування, організація та діяльність фірми (тестові завдання): Навчальний посібник / З.М. Залога, О.Є. Сухай, С.І. Урба, О.Ю. Червона, Т.В. Лукашенко, М.М. Тепла. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2018. – 286 с.

Біографія

Асистент. Закінчила економічний факультет Львів­ського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістр з економіки підприємства; ви­кладач економічних дисциплін.

Закінчила факультет міжнародного права і бізнесу Львів­ського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» (присвоєно кваліфікацію економіст-міжнародник).

У 2018 році закінчила Сертифікатну програму з європейських студій.

У 2020 році завершила професійний тренінговий онлайн-курс “Дні кар’єри ЄС у Львівському університеті”.

У 2021 році пройшла професійне міжнародне стажування для університетів з трансферу технологій (GUTT.INUP 2021).

Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі співавтор монографії «Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej» (2018) та трьох навчальних посібників: «Створення та припинення діяльності підприємств в Україні» (2012), «Підприємництво: економіка, стратегія, планування та проектний аналіз (збірник тестових завдань)» (2016), «Розвиток бізнесу: стратегія, проектування, організація та діяльність фірми (тестові завдання)» (2018).

Проводить практичні заняття з курсів: «Економіка підприємства», «Стратегія підприємства», «Соціальна відповідальність бізнесу», «Бізнес-переговори: ефективне ділове спілкування».

 

Розклад