Ознайомлення з результатами анкетування аспірантів кафедри обліку і аудиту

26.02.2020 | 15:54

26.02.2020 р. на розширеному засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 8) було обговорено звіт про результати анкетування аспірантів кафедри обліку і аудиту Центром забезпечення якостi освiти та Центром монiторингу ЛНУ імені Івана Франка. Внаслідок цього рекомендовано оновити освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії з управління і адміністрування за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”.

Результати анкетування