Програма та розклад роботи засідань XXVIІI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”

14.05.2021 | 00:22

Шановні учасники XXVIІI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”!

Просимо ознайомитись із програмою конференції та розкладом роботи її дистанційних засідань.

Цю та іншу інформацію розміщено також на веб-сторінці конференції: https://econom.lnu.edu.ua/konf-stud-ukr-econ-system

Програма / Program

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ / PLENARY SESSION
(10:00 Kyiv Time, 14.05.2021)

https://zoom.us/j/92833656793?pwd=ZWFEUGdmRmJEM0h0TDNrMk9lVFhrQT09

СЕКЦІЇ / SECTIONS
(14:00 Kyiv Time, 14.05.2021)

СЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ / INTERNATIONAL ECONOMICS SECTION
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a99db54a20d4e4037aa4d6189dc2ba05c%40thread.tacv2/1620795180159?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%224ec6a57f-8aec-42e3-a27f-075acb3af944%22%7d

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ / ECONOMIC THEORY AND BUSINESS ECONOMICS SECTION
https://us04web.zoom.us/j/75418328840?pwd=NmN3M2pLSnJmVjhPamZuLzdzNFVDZz09

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ / ECONOMY OF UKRAINE SECTION
https://us04web.zoom.us/j/7749951476?pwd=Ym1KWUMyd0lDNGhuZDJWcUNoMW1hZz09

СЕКЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ / ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND EXCHANGE ACTIVITIES SECTION
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRCuTzdhmnuDTPPpDJG4AlYZLGaSMqgUbQ1CyK3adP1o1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b244397f-c67d-4047-86bf-7647f85322bd&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ЕКОНОМІЦІ / ECONOMIC CYBERNETICS AND MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS SECTION
https://us04web.zoom.us/j/76284033429?pwd=QzA1K1VndGd3UDlsbmxKUjByZGVwQT09

СЕКЦІЯ БАНКІВСЬКОГО ТА СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ / BANKING AND INSURANCE BUSINESS SECTION
https://us04web.zoom.us/j/77372232281?pwd=QmZvSVRrMnM4bkpna1FjOVpWUVJidz09

СЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МЕНЕДЖМЕНТІ / INFORMATION SYSTEMS IN MANAGEMENT SECTION
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aC8BFUPsZ0RnSwIXJPEsyXJexyqPCvD8wT4Uz1ebq97w1%40thread.tacv2/1620834868533?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2245a269c6-8952-4fc6-8733-bfaab6a679d1%22%7d

СЕКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ / MANAGEMENT SECTION
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ahm_h0k9F-fZeQnr28vZjzil3cGC5cxAHt9d8kfBezrI1%40thread.tacv2/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B5?groupId=59276e0f-806f-4ee1-84ab-c53504cc704d&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

СЕКЦІЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ / ACCOUNTING AND AUDIT SECTION
https://us04web.zoom.us/j/72025167666?pwd=R1dnbnNxYWxuL00zWDJua29vRTcwZz09

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АНАЛІТИКИ ТА БІЗНЕС-СТАТИСТИКИ / ECONOMIC ANALYSIS AND BUSINESS STATISTICS SECTION
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a76af1fa4205f4006957cb072e1667de2%40thread.tacv2/conversations?groupId=ec0b69e7-d193-421d-8413-95b0443e8744&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5b

СЕКЦІЯ ФІНАНСІВ, ГРОШОВОГО ОБІГУ І КРЕДИТУ / FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT SECTION
link1: https://us04web.zoom.us/j/3362791044?pwd=OE5Kb25iVG9Obm5VQmp1TlQ1YzlwQT09
link2: https://us02web.zoom.us/j/4548535336?pwd=a05vNUxVcnRsOWc2cGdIL09oeG1CZz09

СЕКЦІЯ МАРКЕТИНГУ / MARKETING SECTION
https://us04web.zoom.us/j/74767413160?pwd=elZHVHhPeXVOV3pvaEZzUHlVeXVWZz09

СЕКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ / MANAGEMENT AND EXAMINATION OF GOODS SECTION
https://us05web.zoom.us/j/2969007270?pwd=RWNQYlpsNG9YUjBhdzRYOEsrdWZrUT09