Діджитал облік, бізнес-консалтинг і аудит

(Спеціальність – 071 Облік і оподаткування)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2022 р.)

Не знайдено жодного навчального курсу.