Адміністративний менеджмент (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Кривешко О. В.ЕКМ-31с, ЕКі-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКМ-31с
ЕКі-31с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Метою викладання дисципліни є формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі адміністративного менеджменту, розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій підвищення ефективності управління організаційними структурами, завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створення цілісної системи адміністративного управління організацією. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчення термінологічної бази з адміністративного менеджменту; обґрунтування ролі адміністрації та менеджера-адміністратора в системі адміністративного менеджменту; вивчення функцій та процесу адміністративного управління; формування вмінь щодо планування та організовування адміністративної роботи; обґрунтування вибору форм і методів адміністративного впливу на підлеглих; вивчення форм адміністративного контролювання та регулювання діяльності; формування інформаційно-адміністративного забезпечення роботи організації.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • категорії адміністративного менеджменту;
  • природу адміністративної влади;
  • методи формування та функціонування механізмів адміністрування у процесі управління організаціями;
  • сукупність функцій і методів адміністрування, що зумовлюють відповідні управлінські взаємовідносини в органах управління організацій різних форм і сфер діяльності;
  • вміти:
  • організувати систему адміністративного управління в організації;
  • розробляти нетрадиційні підходи до мотивування працівників апарату управління;
  • розробляти системи стимулювання адміністрації.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус