Кривешко Ольга Володимирівна

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Маркетингова діяльність організацій, логістичний менеджмент, проблеми управління конкурентоспроможністю підприємств та продукції.

Курси

Публікації

 

  1. Петрович Й. М. Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства : [монографія] / Й. М. Петрович, О. В. Кривешко, І. О. Ступак. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 228 c.;
  2. Кривешко О. В. Чинники формування конкурентоспроможності підприємств та кластерів / О. В. Кривешко, П. В. Сідун // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми. – Випуск 720. – 2012. – С. 180-188;
  3. Кривешко О. В. Місце маркетингових стратегій підприємства у формуванні конкурентних переваг / О. В. Кривешко // Видавничий дім «ІНЖЕК», Бізнес Інформ. – 2012. – №1. – С. 159-162;
  4. Кривешко О. В. Торгова марка як стратегічна маркетингова конкурентна перевага підприємства / О. В. Кривешко // Видавничий дім «ІНЖЕК», Бізнес Інформ. – 2011. – №11. – С. 169-171;
  5. Кривешко О. В. Проблеми врахування етичних аспектів маркетингового впливу на споживача / О. В. Кривешко // Формування ринкової економіки в Україні. – Випуск 20. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009 – С.199-202.

Кривешко О.В. Особливості процесу застосування маркетингу вражень на підприємствах /О.В. Кривешко // Науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки» – №2, 2020. – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2020/2/5624

Методичні матеріали

Розклад