Аналітичне забезпечення підприємницьких рішень (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Косович Б. І.ЕКп-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКп-41сдоцент Косович Б. І.

Опис курсу

Analitychne-zabezpechennia-pidpryiemnytskykh-rishen (2)

Аналітичне забезпечення підприємницьких рішень

Силабус:

Завантажити силабус