Аналіз характеристик товарів та послуг (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232ArrayЕКп-11с, ЕКп-12с, ЕКп-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ЕКп-11с
ЕКп-12с
ЕКп-13с

Опис курсу

Цілі навчальної дисципліни “Аналіз характеристик товарів та послуг” – вивчення теоретичних положень, які властиві всім товарам, незалежно від їхніх класів, підкласів та груп, а також набуття первинних умінь застосовування окремих методів дисципліни та визначення основних характеристик товарів.

У зв’язку з цим в даній навчальній дисципліні розглядаються лише основні методи та узагальнені характеристики товарів. Специфічні властивості якості та асортименту, факторів формування та збереження розбираються в приватних розділах інших дисциплін. Тому призначення дисципліни – формування у студентів фундаментальних знань і умінь, при наявності яких полегшується засвоєння характеристик товарів і послуг однорідних груп.