Максимець Юрій Васильович

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-40-25, (032) 239-41-28

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Наукові інтереси – економіка, соціологія, психологія; економіка підприємства, управління персоналом, маркетинг.

Курси

Публікації

  1. Максимець Ю. Особливості розвитку пивного ринку в Україні / Ю.Максимець, М. Качмар // Формування ринкової економіки в Україні / Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 38. – С. 89-92
  2. Максимець Ю. Економічна ефективність виробництва м’яса птиці у сільськогосподарських підприємствах Львівської області / Ю.Максимець, Х. Садова // Формування ринкової економіки в Україні / Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 39. – С. 160-165
  3. Максимець Ю. Теоретико-методологічні основи малого бізнесу в Україні / Ю. Максимець, А. Ілечко // Вісник Львівського національного університету ім. Ів. Франка. Серія економічна. Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка. – 2019, вип. 56. – С. 63-69
  4. Максимець Ю. Основи розвитку малого бізнесу в Україні / Ю. Максимець, А. Ілечко, В. Дмитрук // Вісник Львівського національного університету ім. Ів. Франка. Серія економічна. Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка. – 2019, вип. 57. – С. 217-222
  5. Максимець Ю.В. Сутність категорії “Капітал підприємства” відповідно до сучасних досліджень в цій сфері / Ю.В. Максимець, В.О. Дмитрук // Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. – 2020. – №5. – Режим доступу http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/101.pdf (Index Copernicus)
  6. Максимець Ю. Структурно-функціональна характеристика процесу стратегічного маркетингового планування в умовах змін / Ю. Максимець, О. Сенишин // Формування ринкової економіки в Україні / Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – Вип. 48. – С. 34-41

Біографія

Соціолог, економіст, кандидат економічних наук, доцент. У 2002 році закінчив економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Соціологія» і здобув кваліфікацію «Соціолог, викладач соціології». У 2008 р. закінчив фінансово-економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію «Економіст, спеціаліст з фінансів». У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Політико-економічний аналіз мотивації праці в трансформа­ційній економіці України».

У 2005 році розпочато педагогічний стаж у Львівському національному уні­верситеті імені Івана Франка на посаді асистента кафедри соціології економічного факультету. 2008-2011 рр. – асистент кафедри економіки підприємства.

З 2011 року – доцент кафедри економіки підприємства.

У 2012 році присвоєно звання доцента

Автор близько 70 наукових праць.

Читає лекційні курси: “Аналіз характеристик товарів і послуг”, “Інфраструктура бізнесу”, “Організація виробництва”, “Експертиза товарів, робіт і послуг”, “Бізнес-діагностика”.

Стажування:

  1. Julius-Maximilians-University of Würzburg, IvanFranko National University of Lviv and Kyiv Academic University with support of German Academic ExchandService (DAAD). “German Ukrainian Technology Transfer Internships University Program. (GUTT.INUP)” Професійна програма стажування 180 годин; 6 ECTS. Термін стажування 18.10.2021 – 01.11.2021
  2. Львівський національний університет імені Івана Франка. “Вдосконалення викладацької майстерності”. Професійна програма стажування 6 ECTS. Термін стажування 27.01.2022-04.06.2022
  3. Міністерство освіти і науки України. Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти. Програма підвищення кваліфікації “Школа наставників дуальної форми здобуття освіти”. Тривалість навчання – 60 годин (2 кредити ЄКТС). Термін стажування 24.03.2023-28.04.2023. Сертифікат CC 38282994/2310-23.

Розклад