Максимець Юрій Васильович

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-40-25, (032) 239-41-28

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Наукові інтереси – економіка, соціологія, психологія; економіка підприємства, управління персоналом, маркетинг.

Курси

Публікації

  1. Максимець Ю. Підвищення якості трудового потенціалу підприємств України шляхом удосконалення системи мотивів і стимулів праці / Ю.Максимець, Н. Яремчук // Формування ринкової економіки в Україні / Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 36. – С. 56-59
  2. Максимець Ю. Особливості розвитку пивного ринку в Україні / Ю.Максимець, М. Качмар // Формування ринкової економіки в Україні / Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 38. – С. 89-92
  3. Максимець Ю. Економічна ефективність виробництва м’яса птиці у сільськогосподарських підприємствах Львівської області / Ю.Максимець, Х. Садова // Формування ринкової економіки в Україні / Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 39. – С. 160-165
  4. Максимець Ю. Теоретико-методологічні основи малого бізнесу в Україні / Ю. Максимець, А. Ілечко // Вісник Львівського національного університету ім. Ів. Франка. Серія економічна. Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка. – 2019, вип. 56. – С. 63-69
  5. Максимець Ю. Основи розвитку малого бізнесу в Україні / Ю. Максимець, А. Ілечко, В. Дмитрук // Вісник Львівського національного університету ім. Ів. Франка. Серія економічна. Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка. – 2019, вип. 57. – С. 217-222
  6. Максимець Ю.В. Сутність категорії “Капітал підприємства” відповідно до сучасних досліджень в цій сфері / Ю.В. Максимець, В.О. Дмитрук // Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. – 2020. – №5. – Режим доступу http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/101.pdf (Index Copernicus)

Біографія

Соціолог, економіст, кандидат економічних наук, доцент. У 2002 році закінчив економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Соціологія» і здобув кваліфікацію «Соціолог, викладач соціології». У 2008 р. закінчив фінансово-економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію «Економіст, спеціаліст з фінансів». У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Політико-економічний аналіз мотивації праці в трансформа­ційній економіці України».

У 2005 році розпочато педагогічний стаж у Львівському національному уні­верситеті імені Івана Франка на посаді асистента кафедри соціології економічного факультету. 2008-2011 рр. – асистент кафедри економіки підприємства.

З 2011 року – доцент кафедри економіки підприємства.

У 2012 році присвоєно звання доцента

Автор близько 70 наукових праць.

Читає лекційні курси: “Організація виробництва”

 

Розклад