Максимець Юрій Васильович

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-40-25, (032) 239-41-28

Наукові інтереси

Наукові інтереси – економіка, соціологія, психологія; економіка підприємства, управління персоналом, маркетинг.

Курси

Публікації

1.Максимець Ю. / Українське підприємництво в умовах глобальної кризи: проблеми  і перспективи / І.Р. Михасюк, Ю.В. Максимець. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 128 с.;

2.Максимець Ю.В. / Управління мотивацією праці в перехідній економіці України: Монографія / Ю.В. Максимець. – Львів: Ліга-Прес, 2010. – 248 с.;

3.Максимець Ю.В. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. посіб. / С.І. Урба, Ю.В. Максимець. – Львів: Ліга-Прес, 2011. – 228 с.;

4. Максимець Ю.В. Типи підприємців у вимірі поведінкової активності в сучасних умовах економічного розвитку / Ю.В. Максимець // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Зб. наук.-техн. праць. – 2012. – Вип. 22.01. – С. 262-266;

5. Максимець Ю.В. Шляхи подолання конфлікти ситуацій на підприємстві / Ю.В. Максимець, В.М. Дадак // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Зб. наук.-техн. праць. – 2013. – Вип. 23.10. – С. 372-376;

6. Максимець Ю. Методика оцінювання рівня мотивації персоналу підприємства / Ю.Максимець, Н. Яремчук // Формування ринкової економіки в Україн / Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 33. – С. 105-109.

Біографія

Соціолог, економіст, кандидат економічних наук, доцент. У 2002 році закінчив економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Соціологія» і здобув кваліфікацію «Соціолог, викладач соціології». У 2008 р. закінчив фінансово-економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію «Економіст, спеціаліст з фінансів». У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Політико-економічний аналіз мотивації праці в трансформа­ційній економіці України».

У 2005 році розпочато педагогічний стаж у Львівському національному уні­верситеті імені Івана Франка на посаді асистента кафедри соціології економічного факультету. 2008-2011 рр. – асистент кафедри економіки підприємства.

З 2011 року – доцент кафедри економіки підприємства.

Автор близько 30 наукових праць.

Читає лекційні курси: «Регіональна економіка», «Економіка праці й соціально- трудові відносини».

 

Розклад