Луців Наталія Василівна

Посада: доцент кафедри управління та експертизи товарів

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси

– аналіз товарних ринків;

– класифікація та аналіз сучасного асортименту непродовольчих товарів;

– дослідження питань безпечності споживчих товарів;

– дослідження якості непродовольчих товарів.

Курси

Вибрані публікації

Більше 120 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

 1. Мийні засоби: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля і біржова діяльність”. / Павлишин М.Л., Микитів Н.С., Бурак Є.І., Луців Н.С., Озимок Г.В. – Львів: ЛІЕТ, 2017. – 89 с. (Серія: лабораторний практикум)
 2. Інноваційна модель підготовки фахівців  спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» з компетенціями створення і функціонування торговельного підприємства, здатних провадити власну справу і бізнес: монографія / Павлишин М.Л., Микитів Н.С., Озимок Г.В., Захарчин Р.М., Луців Н.В., Жолинська Г.М., Ковальчук Х.І., Замрій О.М., Васильчак С.В. – Львів: ЛІЕТ, 2018. –  83 с.
 3. Луців Н.В. Вироби народних художніх промислів та можливості їх використання в туристичному бізнесі // Вісник ЛІЕТ. Випуск 2. 2007. – С. 121 – 123.
 4. Луців Н.В. Карпатські ліжники – сучасне пухнасте диво // Вісник ЛІЕТ: збірник наукових статей. 2008. № 3. – С. 123 – 125.
 5. Сопрунюк П. М., Юзевич В. М., Луців Н. В. Математична модель забруднень озера неконсервативними речовинами / Відбір і обробка інформації: міжвідомчий збірник наукових праць. – Львів: фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2008. № 29. – С. 67 – 72.
 6. Луців Н.В. Нормативне забезпечення надійності й екологічності товарів випробувальних лабораторій //Міжвідомчий науково-технічний збірник: Вимірювальна техніка та метрологія. 2008. № 69. – С. 151 – 155.
 7. Луців Н.В., Юзевич В.М. Моделювання змін екологічних параметрів водних середовищ в околі об’єктів нафтогазовидобувних комплексів // Методи та прилади контролю якості. Вип. № 21. – C. 97-102.
 8. Луців Н.В., Юзевич В. М. Моделювання функціональних властивостей системи приладів екологічної лабораторії // Східно-європейський журнал передових технологій. 2009. № 1/6 (37). – С. 63 – 67.
 9. Луців Н.В., Юзевич В. М. Моделювання системи захисту товарів випробувальних екологічних лабораторій // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. 2009. № 638. – С. 110 – 117.
 10. Елементи імітаційного моделювання стану водних екосистем / П. М. Сопрунюк, В. М. Юзевич, Я. Є. Підгірняк, Н. В. Луців // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2009. № 1. – C. 145-146.
 11. Луців Н.В. Роль товарознавства в забезпеченні екологічної безпеки зовнішнього середовища // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. 2009. № 4. – С. 225 – 228.
 12. Луців Н.В., Юзевич В.М. Елементи математичного моделювання гідробіологічних характеристик водних екосистем // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Комп’ютерні науки тв інформаційні технології. 2009. № 650. – С. 134 – 140.
 13. Луців Н., Юзевич В. Елементи методології вимірювання гідробіологічних характеристик водних екосистем // Вимірювальна техніка та метрологія. 2009. Вип. № 70. – C. 86-90.
 14. Юзевич В., Сопрунюк П., Луців Н. Моделювання локальних гідродинамічних потоків в озерних екосистемах // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Вісник НУ “Львівська політехніка”. № 672. – С. 204–210.
 15. Юзевич В., Луців Н. Система збалансованих показників для вимірювання гідробіологічних характеристик водних екосистем // Вимірювальна техніка та метрологія. 2010. Вип. № 71. – C. 185-189.
 16. Луців Н.В. Проблеми формування ринку екомеблів в Україні // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. № 6. – С. 125-129.
 17. Луців Н.В. Проблеми та основні тенденції розвитку вітчизняного ринку ювелірних виробів // Товарознавство та інновації: зб. наук. праць ДонНУЕТ. 2012. Вип. 4. – С. 79 – 89.
 18. Луців Н.В. Сучасні текстильні матеріали для виготовлення одягу для зимових видів спорту // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. 2012. №7. – С. 169-176.
 19. Луців Н.В. Проблеми формування асортименту панчішно-шкарпеткових виробів на Львівщині // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. № 2 (20) – С. 35 – 38.
 20. Луців Н.В. Товарознавчі аспекти дослідження ринку парфумерних виробів в Україні // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. 2013. № 23.04. – С. 252 – 261.
 21. Луців Н.В. Проблеми та основні тенденції розвитку вітчизняного ринку парфумерних виробів // Вісник ЛІЕТ. 2013. № – С. 174-182.
 22. Луців Н.В. Проблеми нормативно-правовового регулювання харчової безпечності рослинних олій в Україні // Вісник ЛІЕТ. №9. – С. 168-177.
 23. Луців Н.В. Проблеми та основні тенденції розвитку українського ринку косметичних засобів для догляду за волоссям // Вісник ЛІЕТ. №10. – С. 116 – 125.
 24. Луців Н.В., Тис М.С. Огляд інноваційних технологій, що застосовуються у виробництві лиж // Вісник ЛІЕТ. 2016. №11. – С. 100-107.
 25. Луців Н.В. Стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку спортивних товарів // Вісник ЛІЕТ. 2017. №12. – С. 92-97.
 26. Експертні аспекти у формуванні компетентностей фахівців з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності // М.В. Павлишин, Н.С. Микитів, Г.В. Озимок, Н.В. Луців // Вісник ЛІЕТ. 2017. №12. – С. 86-91.
 27. Луців Н.В., Тис М.С. Товарознавчі аспекти дослідження вітчизняного ринку керамічної плитки // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. Вип. 27(3). – С. 148-153.
 28. Луців Н.В., Тис М.С. Товарознавча класифікація керамічної плитки // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2017. Випуск 18. – С. 53-58. (Серія: технічні науки)
 29. Луців Н.В., Сеник Л.Я. Моніторинг ринку кави в Україні // Вісник ЛІЕТ: зб. наук. статей. № 13. – С. 122 -133.
 30. Луців Н.В. Стан, проблеми та перспективи розвитку ринку дитячих іграшок в Україні // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Випуск 23. С. 180-186. (Серія: технічні науки).
 31. Луців Н.В., Жолинська Г.М., Сеник Л.Я. Ринок меду натурального в Україні. //Товари і ринки. 2020. №4 (36). С. 43-56.
 32. Луців Н.В. Ринок шампунів для волосся в Україні. Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), February 12, 2021. Pisa, Italian Republic: NGO European Scientific Platform. Р. 46-48.

Наукова біографія

Народилася в місті Могилів-Подільський Віннницької області.

Освіта

1991 р. – закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами»;

2011 р. – захистила кандидатську дисертацію «Нормативне забезпечення оцінювання параметрів екологічно відновлювальних процесів водних середовищ» за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. 2012 р. – отримала диплом кандидата технічних наук;

2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри товарознавства та експертизи товарів.

Робота

2000-2004 рр. – викладач товарознавчих дисциплін Львівського економічного бізнес-коледжу;

2004-2011 рр. – старший викладач Львівського інституту економіки і туризму;

2011-2021 рр. – доцент кафедри підприємництва, товарознавства та експертизи товарів ЛІЕТ;

З 2021 р. по даний час – доцент кафедри управління та експертизи товарів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Підвищення кваліфікації, стажування:

2020-2021 рр. – навчання за програмою «Вдосконалення викладацької майстерності» у Львівському національному університеті імені Івана Франка (180 год.)

Проекти

 1. Виконавець наукової кафедральної теми в межах робочого часу«Розвиток споживчого ринку товарів та послуг: теорія і практика» (тривалість виконання теми: з 1.01.2022 р. до 1.01.2025 р.). Науковий керівник: зав.кафедри Павлишин М.Л., к.т.н., доцент.
 2. Участь в проекті програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне Модуль (#620521-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE). Робота в Міжнародній осінній школі Жана Моне «International Jean Monet Autumn School «Regulation of the use of food additives: implementation of  European approaches» (Регулювання використання харчових добавок: імплементація Європейських підходів), 2021 р.

Нагороди

Грамота Львівської обласної держадміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток профільної освіти і науки (2019 р.)

Методичні матеріали

 1. Методичні матеріали та вимоги до виконання кваліфікаційних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / Павлишин М.Л., Луців Н.В., Озимок Г.В., Захарчин Р.М. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – 45с.

Розклад