Аналіз бізнес-процесів суб’єкта господарювання (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Раделицький Ю. О.ЕКОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКОМ-51спрофесор Раделицький Ю. О.

Опис курсу

Мета цього курсу ознайомити студентів з особливостями аналізу бізнес-процесів в різних секторах економіки. Вирішення поставлених завдань курсу дозволить студентові: самостійно здійснювати аналіз бізнес-процесів; прогнозувати поведінку суб’єкта господарювання на основі аналітичних показників; контролювати процес формування показників, аналізувати інформацію бухгалтерських звітів та готувати пропозиції щодо покращення господарської діяльності підприємств та організацій, приймати рішення у складних економічних умовах. Кожен слухач по закінченню курсу навчиться аналізувати бізнес-процеси суб’єктів підприємницької діяльності в залежності від сфери їх діяльності на ринку.

Рекомендована література

1. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / [за заг. ред. І. В. Сіменко, Т. Д. Косової]. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 384 с.
2. Мних Є. В. Економічний аналіз : підруч. / Є. В. Мних. – К. : Знання, 2011. – 630 с.
3. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Г. В. Савицька. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 668 с.
4. Тринька Л. Я. Економічний аналіз : навч.–метод. посіб. / Л. Я. Тринька, О. В. Липчанська. – К. : Алерта, 2013. – 568 с.

Матеріали

Силабус навчальної дисципліни за 2020-2021 н.р. (заочне навчання)

Силабус:

Завантажити силабус