Аналіз міжнародної фінансової звітності (спеціальність 051 “Економіка”, спеціалізація “Міжнародна економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної економії та міжнародної економіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Грабинська І. В.ЕКРМ-51с
1116професор Грабинська І. В.ЕКРМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКРМ-51спрофесор Грабинська І. В.
1116ЕКРМ-61спрофесор Грабинська І. В.

Опис курсу

Основним завданням вивчення дисципліни є освоєння та систематизація знань про основі загальноприйняті у міжнародній практиці правила відображення інформації про фінансові та господарські операції у діяльності компанії, вивчення основних елементів та компонентів фінансової звітності компанії, складеної відповідно до принципів Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), оволодіння основними методичними підходами до аналізу фінансової звітності компанії, складеної відповідно вимог МСФЗ, які є необхідні фахівцю з міжнародної економіки для розуміння фінансового стану підприємства та його потенціалу у процесі  ухвалення управлінських, інвестиційних, клієнтських та інших бізнес-рішень.

Компетенції, які мають бути сформовані у студентів в процесі вивчення дисципліни «Аналіз міжнародної фінансової звітності»:

знати основні відмінності у системах фінансової звітності US GAAP, IFRS та інших країн світу;

знати цілі та сфери застосування, базові положення та специфічні облікові принципи міжнародних стандартів фінансової звітності;

вміти аналізувати звітність підприємства, підготовлену відповідно до IFRS з позицій потенційного інвестора, постачальника, клієнта, конкурента;

вміти оцінити ефекти від застосування принципів певного облікового стандарту на фінансові результати і фінансовий стан компанії.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму