Аналіз якісних даних (ЕктМ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132ЕКТМ-51сдоцент Вільчинська О. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб сформувати у майбутніх фахівців навики, обов’язкові для того, щоб практично застосувати методи аналізу якісних даних в дослідженні соціально-економічних процесів

Рекомендована література

Підручники, навчальні посібники:
1. Економічна аналітика в бізнесі : навч. посібник / [О.С. Гринькевич, С.О. Матковський, А.В. Сидорова та ін.] ; за ред. О.С. Гринькевич, С.О. Матковського, А.В. Сидорової, Н.С. Струк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 480 с. URL: https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/Navchalnyy-posibnyk_2022.pdf2.

2. Бізнес-статистика: навч. посібник / [Матковський С. О., Гринькевич О.С., Вдовин М. Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.] – К: Алерта, 2016. 280 с
3. Бахрушин В.Є. Методи аналізу даних: навч. посіб. для студентів / В. Є. Бахрушин  Запоріжжя: КПУ, 2011. – 268 с.

Нормативні документи:
5. Про доступ до публічної інформації. Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
Інтернет-джерела:
6. SPSS Statistics. Put the power of advanced statistical analysis in your hands. – Режим доступу: http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/

7.Data Analytics and Reporting with IBM SPSS. – Режим доступу: http://www.spss.co.in/

8.SFGE Publishing. – Режим доступу: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/big-data-statistics-digital-methods/teaching-resources?_gl=1%2A53hzbf%2A_ga%2AMTA4MTAzMDkxNi4xNjU1NTc1NDEw%2A_ga_60R758KFDG%2AMTY1NTU3NTQ2OC4xLjEuMTY1NTU3NjUxMC4w%2A_ga_RK7MQ5ZZVZ%2AMTY1NTU3NTQ2OC4xLjEuMTY1NTU3NjUxMC4w

9. https://youcontrol.com.ua/ – Аналітична онлайн-система для бізнесової аналітики, конкурентної розвідки та перевірки контрагентів.
10. www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики України
11. www.epp.eurostat.ec.europa.eu – Статистичний офіс Європейської співдружності
12. Журнали і видання, індексовані у наукометричній базі Scopus. URL: https://www.scopus.com/sources?zone=TopNavBar&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED
13. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
14. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2

Матеріали

Всі матеріали курсу доступні для зареєстрованих користувачів на платформі

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4881

Для зручності студентів комунікація організована за допомогою каналу “Аналіз якісних даних” на платформі Teams

https://teams.microsoft.com/_#/school/classroom/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5?threadId=19:5M-dOAjhDOBZnKiNTnI6t2AxYSngjQXu8myBbGsPlMI1@thread.tacv2&ctx=channel&isTeamLevelApp=true

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус