Банківництво і страхування (051 Економіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
499професор Яворська Т. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Банківництво та страхування» є оволодіти студентами спеціальності 051 “Економіка” теоретичними знаннями з питань розвитку банківництва та страхування та набути практичних вмінь і навичок щодо аналізу діяльності банків та страхових компаній.

Завдання вивчення дисципліни: з’ясування наявних поглядів про сутність та ознаки банківництва та страхування; вивчення структури банківської та страхової систем, кредитної та валютної систем; міжнародних грошово-кредитних установ; дослідження страхового ринку та місця страхового посередництва на ньому; аналіз перестрахування; вивчення страхових послуг для юридичних та фізичних осіб; аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду банківництва та страхування.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • предмет, структуру та головні поняття курсу;
 • історію виникнення банків та страхових компаній, їх функції,
 • сутність та ознаки банківської та страхової систем;
 • принципи кредитної та фінансової систем;
 • діяльність міжнародних грошово-кредитних установ;
 • теоретичні концепції сутності та видів страхування;
 • структуру та учасників страхового ринку;
 • ознаки страхового посередництва;
 • сутність страхових послуг та їх види;
 • особливості міжнародного страхування.

вміти:

 • розуміти поняття банківської та страхової систем;
 • знати історичні особливості виникнення банків та страхових компаній;
 • виокремити ознаки банківської та страхової систем;
 • розділяти принципи кредитної та фінансової систем;
 • аналізувати діяльність міжнародних грошово-кредитних установ;
 • характеризувати види страхування;
 • аналізувати структуру та учасників страхового ринку;
 • виділяти ознаки страхового посередництва;
 • розподіляти страхові послуги для юридичних та фізичних осіб;
 • вибрати рекомендації із міжнародного страхування з подальшою їх адаптацією до вітчизняних реалій.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус