Бізнес-економіка

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828професор Ватаманюк О. З.ЕКЕ-41с

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни “Бізнес-економіка” є:

1) засвоєння базових теоретичних засад економічної поведінки індивідів та фірм;

2) порівняння неокласичного і гетеродоксального підходів до аналізу поведінки споживачів та виробничих рішень фірм;

3) оволодіння сучасними засобами ухвалення ефективних рішень у сферах економіки та бізнесу.

Курс розроблено таким чином, щоб його учасники змогли сформувати глибоке розуміння фундаментальних теоретичних засад економічної поведінки
індивідів та фірм на основі плюралістичного підходу, з урахуванням досягнень як неокласичної теорії, так і інших сучасних шкіл економічної думки.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус