Бізнес-фінанси

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент Стирський М. В.ЕКе-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКе-31сдоцент Стирський М. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Бізнес-фінанси” є формування цілісного уявлення студентів про організацію фінансової сфери бізнесу та принципи обґрунтування фінансових та інвестиційних рішень фірм.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Бізнес-фінанси” є:

 • вказати студентам на джерела інформації про фінансове середовище бізнесу та інструменти її опрацювання, покликані забезпечити ґрунт для якісного аналізу ефективності ухвалюваних бізнес-одиницями фінансових та інвестиційних рішень;
 • ознайомити студентів із теоретичними основами прикладних методів обґрунтування фінансових та інвестиційних рішень в бізнесі;
 • з’ясувати головні труднощі практичної реалізації моделей фінансів бізнесу як гарантії їх адекватного застосування для вирішення конкретних економічних проблем.

Детальніше із структурою та матеріалами навчальної дисципліни “Дизайн аукціонів та закупівель” зареєстровані користувачі можуть ознайомитися на сторінці курсу у Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/login/index.php.

Рекомендована література

 1. Волш К. Ключові показники менеджменту. 100+ фінансових коефіцієнтів для ефективного управління компанією; пер. з англ. / Кіаран Волш. – Київ: Наш формат, 2023. – 432с.
 2. Фінансовий менеджмент: підручник / [М.І. Крупка, О.М. Ковалюк, В.М. Коваленко та ін.]; за ред. М.І. Крупки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 440с.
 3. Arnold G. Corporate financial management / G. Arnold, D. Lewis. – Sixth edition. – London: Pearson Education Limited, 2019. – XXI, 1015p., G:36, B:20, I:13.
 4. Atrill P. Financial management for decision makers / Peter Atrill. – Ninth edition. – London: Pearson Education Limited, 2020. – XVIII, 715p.
 5. Berk J. Fundamentals of corporate finance: Global edition / J. Berk, P. DeMarzo. – Sixth edition. – London: Pearson, 2023. – 1195p.
 6. Corporate finance and investment: Decisions and strategies / [R. Pike, B. Neale, S. Akbar, Ph. Linsley]. – Ninth edition. – London: Pearson Education Limited, 2018. – XXVI, 849p.
 7. McLaney E. Business finance: theory and practice / Eddie McLaney. – Eleventh edition. – London: Pearson Education Limited, 2017. – XVI, 527p.
 8. Ross S.A., Fundamentals of corporate finance / S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan. – Twelfth edition. – New York: McGraw-Hill Education, 2019. – XLVI, 912p., I-19.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: "Бізнес-фінанси" (2021-2022)

Завантажити силабус

Силабус: "Бізнес-фінанси" (2022-2023)

Завантажити силабус

Силабус: "Бізнес-фінанси" (2023-2024)

Завантажити силабус