Бізнес-планування

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Кривень О. В.ЕКЛМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132ЕКЛМ-61сдоцент Кривень О. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Бізнес-планування» є отримання студентами знань з планування та ведення бізнесу на засадах сталого розвитку, LEAN-методології, планування основних показників господарсько-фінансової діяльності (розвитку) суб’єкта підприємництва та/чи реалізації ним бізнес-проекту. Основні завдання її вивчення: дати знання про сталі бізнес-моделі, розуміння необхідності створення довгострокових цінностей бізнесом, його позитивного соціального та екологічного впливу, участі у впровадженні Цілей сталого розвитку (ЦСР); вміти самостійно розбиратися у наявній економічній ситуації, вірно та раціонально підходити до вирішення комерційних проблем, приймати оперативні рішення з урахуванням знання показників економічної ефективності, доцільності інвестування; навчити розробляти канву ціннісної пропозиції та бізнес-план.

Після завершення цього курсу студент буде:
– знати: особливості та переваги сталих бізнес-моделей; економічний зміст показників, що вивчаються; процедурні аспекти підготовчої, початкової та основної стадій розробки і презентації бізнес-плану; методичні проблеми розробки головних структурних частин бізнес-плану: опису підприємства/ бізнес-проекту і його продукції (послуг), галузевих характеристик, результатів дослідження ринку, плану з маркетингу, виробничого та організаційного планів, оцінки ризиків, фінансового плану;
– вміти: розробляти головні частини бізнес-плану, правильно презентувати його; використовувати набуті знання в практичній організаційно-економічній діяльності.

Рекомендована література

Нормативні документи

 1. Господарський кодекс України від 01.2003 р. № 436-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
 2. Цивільний кодекс України від 01.2003 р. № 435-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
 3. Податковий кодекс України від 12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за заявницьким принципом: Закон України від 05.2014 р. № 1258-VII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1258-18#Text
 5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція): Закон України від 12.02.2015 р. №191-VII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191-19#Text
 6. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 2.03.2015 р. №222-VІІІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text
 7. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України від 22.03.2012р. № 4618-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text
 8. Деякі питання дерегуляції господарської діяльності (харчової, аграрної, нафтогазової та ІТ галузі): Постанова Кабінету Міністрів України від 8.05.2015 р. № 42. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2019-п#Text
 9. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 6.02.2018 № 2275-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text
 10. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010: Наказ Держспоживстандарту України 11.10.2010 р. № 457 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text

 

Підручники, навчальні посібники, доповіді

 1. Вассерман Н. Дилеми засновника бізнесу. Як попередити помилки й уникнути їх під час створення стартапу/ Ноам Вассерман: пер.з англ. А.Клімової. – Харків, 2017. – 480с.
 2. Війкман А., Сконберг К. Циркулярна економіка та переваги для суспільства. Явні переможці в області робочих місць та клімату в економіці, заснованій на відновлюваній енергії та ресурсоефективності: дослідження стосовно Чеської Республки та Польщі. – Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.clubofrome.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/The-Circular-Economy-CoR_UA-2.pdf
 3. Гетало В.П. Бізнес-планування: навч. посіб./ В.П.Гетало, Г.О. Гончаров, А.В.Колісник. – Київ, 2008. –
 4. Гринів Л.С. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку: монографія/ Л.С. Гринів. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 424с.
 5. Довжик В.В. Вчимося бізнесу/ В.В.Довжик, Г.О.Заяць, Ю.П.Філь та ін., Львівська міська рада. – Львів, 2015. – 74с.
 6. «Зелений» бізнес для малих і середніх підприємств: посібник. – Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/SME-Guide-web.pdf
 7. Козловський В.О. Бізнес-планування: посіб./ В.О.Козловський, О.Й.Лесько. – Вінниця, 2006. – 190 с.
 8. Кращі європейські практики управління відходами (посібник) / А. Войціховська, О.Кравченко, О. Мелень-Забрамна, М. Панькевич, [за заг. ред. О.Кравченко] — Видавництво «Компанія “Манускрипт”» — Львів, 2019. — 64 с. – Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/Krashchi_ES_praktuku_NET.pdf
 9. Македон В. В. Бізнес-планування: навч. посіб./ В.В. Македон. – Київ, 2009. – 236с.
 10. Остервальдер О., Піньє І., Бернарда Г., Алан С. Розробляємо ціннісні пропозиції. Як створити продукти та послуги, яких хочуть клієнти/ пер. з англ. Роман Корнута. – К.: Наш формат, 2018. – 324с.
 11. Пестрецова-Блоцька О., Швиданенко Г. Бізнес-економіка: 9z. – Київ, 2018 – 216с.
 12. Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року. – Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html
 13. Сливоцький А. Мистецтво творення попиту. Як передбачати прагнення покупця/ А.Сливоцький. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2012. – 408 с.
 14. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін. Посібник / Свинчук А.А., Корнецький А.О., Гончарова М.А., Назарук В.Я., Гусак Н.Є., Туманова А.А. – К: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2017 – 188 с. – Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eef.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/Book_sotsialne-pidpryyemnytstvo_pidruchnyk.pdf
 15. Тарасюк Г.М. Бізнес-план: розробка, обґрунтування та аналіз: [навч. посібник]/ Г.М.Тарасюк. – К.: Каравела, 2006. – 280с.
 16. ЦСР Компас – Посібник для досягнення Цілей Сталого Розвитку в сфері бізнесу/ – Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/09/SDG_Compass_Guide_Ukranian.pdf
 17. Better Business Better World: The report of the Business & Sustainable Development Commission (2017) – Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2399BetterBusinessBetterWorld.pdf
 18. McKinsey SDG Guide for Business Leaders – Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vl.dk/wp-content/uploads/2019/06/20190612-SDG-Guide-full-version.pdf

 

Інтернет – джерела:

www.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України

http://www.dkrp.gov.ua/ –  Державна регуляторна служба України

http://www.drsu.gov.ua/ –Державна реєстраційна служба України

http://www.ppv.net.ua/uk – PPV Knowledge Networks – це агенція економічного розвитку, що створює та розвиває бізнеси та бізнес-мережі

http://startupukraine.com – Перший освітній центр для підприємців

http://fortetsya.org.ua/ – Всеукраїнське об’єднання підприємців малого та середнього бізнесу “Фортеця”

http://www.vlasnasprava.info/ua – Інформаційний портал „Власна справа”

http://www.socialbusiness.in.ua – Інформаційний портал “Соціальне підприємництво в Україні”

https://www.franchising.ua – Інформаційний портал ідей для бізнесу

http://chp.com.ua/ – Інтернет-газета „Частный предприниматель”

Силабус:

Завантажити силабус