Бізнес-планування

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: статистики

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Панчишин Т. В.ЕКТ-41с, ЕКю-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКТ-41сдоцент Панчишин Т. В.
ЕКю-41сдоцент Панчишин Т. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Бізнес-планування” є предметне вивчення та практичне освоєння процесів бізнес-планування підприємницької діяльності.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Бізнес-планування” є опанування теорії планування нового та існуючого бізнесу; вивчення методології обґрунтування бізнес-планів; набуття практичних навичок з оформлення підприємницьких ідей в бізнес-проекти
Результати навчання:
У результаті успішного завершення курсу студент повинен:
знати:
− методику розробки бізнес-плану;
− вимоги до підготовчої стадії розробки бізнес-плану;
− структуру та порядок оформлення бізнес-плану;
− методи розробки окремих розділів бізнес-плану. вміти:
− визначати цілі розробки та структуру бізнес-проекту;
− застосовувати стратегічне планування при виборі альтернативи для розвитку бізнесу;
− визначати структуру і послідовність розробки бізнес-проекту в певній сфері бізнесу;
− досліджувати фактори зовнішнього середовища і розробляти маркетинговий план;
− досліджувати фактори внутрішнього середовища і розробляти план забезпечення ресурсами;
− визначати організаційні аспекти бізнесу, розподіляти обов’язки і відповідальність за реалізацію бізнес-проекту;
− розробляти стратегію фінансування, оцінювати ризики і поріг рентабельності бізнес-проекту;
− презентувати бізнес-проект

Рекомендована література

  1. Бізнес-планування: навч. посіб. / Т.Г. Васильців, Я.Д. Качмарик, В.І. Блонська, Р.Л. Лупак. – К.: Знання, 2013. – 173 с.
  2. Козловський В. О., Лесько О. Й. Бізнес-планування. Навчальний посібник. Видання 2-е, доповн. та переробл. – УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 241 с.
  3. Макаренко, С. М. Навчально-методичний посібник «Бізнес-планування» / С. М. Макаренко, Н. М. Олійник // Херсон : ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2017. – 224 с.
  4. Михалюк Н.І. Планування діяльності підприємств: навч. посіб. / Н.І. Михалюк. – К.: Ліра-К, 2015. – 620 с.
  5. Данилюк М.О. Планування і контроль на підприємстві: навч. посіб. / М.О. Данилюк. – К.: Ліра-К, 2015. – 328 с.
  6. Опорний конспект лекцій та методичні вказівки до самостійного опанування дисципліни «Бізнес-планування» для студентів спеціалізацій 281 Шапошнікова О.М. , В.А Шаповал. – Д.: НГУ, 2017. – 46 с

Матеріали

Методично-навчальний комплекс вивчення дисципліни буде доступний на початку семестру на платформі Moodle за посиланням: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3859

(для доступу необхідна авторизація)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус