Брендинг

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Гнилякевич-Проць І. З.ЕКНМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКНМ-51сдоцент Гнилякевич-Проць І. З.

Опис курсу

Курс орієнтовано на вивчення методологічних засад брендингу, принципів і технологій формування брендів, основних концепцій управління брендом та особливостей їх практичного застосування. Розкрито роль і призначення брендів в комерційній та некомерційній діяльності; архітектура і портфель брендів; особливості планування розвитку бренду. Особливу увагу приділено вивченню механізмів брендингу та мотивацій споживчої поведінки на різних типах ринків. Пропонується застосування вузькоспеціалізованих прийомів бренд-менеджменту придатних для окремих ринків в сучасних умовах.

Метою вивчення дисципліни «Брендинг» є формування системи практичних та теоретичних знань щодо базових категорій брендингу, розвиток ключових компетенцій в області управління брендом та методологічних аспектів організації бренд-менеджменту на підприємстві в сучасних ринкових умовах.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Брендинг» є:

 • Визначити методологічний інструментарій брендингу;
 • Проаналізувати сучасні тенденції у цій галузі знань;
 • Опанування інструментів побудови архітектури і портфеля брендів;
 • Набуття практичних навиків творчого пошуку розвитку брендів та використання інструментів управління брендом.
 • Формування навиків професійно-компетентної культури управління брендами та побудови системи соціально-відповідальної структури бренду.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. Гнилякевич-Проць І.З. Брендинг: Методичні вказівки та плани практичних занять для студентів 075 «Маркетинг» другого магістерського рівня вищої освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022.
 2. Бренд-менеджмент : Начально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів освітньої програми «Промисловий маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Н. В. Юдіна ; Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл : 17,1 Mb). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 114 с.

Базова література:

 1. Аліна Вілер. Ідентичність бренду. Базові рекомендації щодо створення фірмового стилю. Київ.: КМ-БУКС, 2020. 336 с.
 2. Байрон Шарп. Як зростають бренди. Чого не знають маркетологи. Київ.: Наш формат, 2019. 240 с.
 • Брендинг: Конспект лекцій / укладачі: С.М. Махнуша, С. М. Фролов. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 210 с.
 1. Броско Ю. Brand Legend. 7 ефективних моделей для опису бренду. Робочий блокнот. Київ.: Видавництво книг Юлія Броско, 2019. 120 с.
 2. Брюс Теркел. Усе про них. Розвивайте свій бізнес, фокусуючись на інших. Харків.: Моноліт-Bizz, 2018. 360 с.
 3. Гевко О. Етапи розроблення стратегії брендингу / О. Гевко // Галицький економічний вісник. — 2011. — № 1 (30). — С. 185—197.
 4. Ґреґґ Вітт, Дерек Берд. Покоління Z. Як бренди формують довіру. Харків.: Vivat , 2021. 304 с.
 5. Деніел Роулс. Цифровий брендинг. Харків.: Фабула, 2020. 256 с.
 6. Дональд Міллер. Створи StoryBrand. Розкажи історію бренду, і тебе почують. Харків.: Vivat , 2022. 240 с.
 7. Деркач О.Г. Методичні підходи до формування бренд-орієнтованої системи управління підприємством / Деркач О.Г., Кузьміна А.О. // Проблеми системного підходу в економіці. Випуск № 5(79), 2020.
 8. Дуглас Ван Прает. Несвідомий брендинг: як нейробіологія може посилити (та надихнути) маркетинг. Харків.: Фабула, 2020. 304 с.
 9. Енді Мілліган, Саймон Бейлі. Міфи про брендинг. Харків.: Фабула, 2020. 256 с.
 10. Забарна Е.М. Позиціонування бренду як чинника інновативності торгівельної марки / Е.М. Забарна [Елек# тронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.con# fcontact.com /2007nov /zabarna.htm
 11. Ідріс Муті. Брендинг за 60 хвилин. Харків.: Фабула, 2019. 256 с.
 12. Коноваленко В. Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки). Практичний посібник для авторів, рекламістів, рекламодавців. Тернопіль.: Навчальна книга – Богдан, 2011. 400 с.
 13. Луїс Педроса. Гнучкі бренди. Ловіть клієнтів, стимулюйте зростання та вирізняйтеся на ринку. Київ.: Yakaboo Publishing. 2021. 272с.
 14. Мельник І.В. Бренд, брендинг, торгова марка як ключові терміни реклами / І.В. Мельник // Наукові записки Інституту журналістики. — Том 39. — 2012. — С. 175—179.
 15. Мороз О. В. Теорія сучасного брендингу: монографія / О. В. Мороз, О. В. Пашенко. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. — 104 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=52688
 16. Поліщук Т.В. Перспективні напрямки розробки успішних брендів в Україні / Т.В. Поліщук // Актуальні проблеми економіки. — № 7 (97). — 2012. — С. 129— 137.
 17. Філановський О. Гра в бренди. Як збільшити шанси вашого бізнесу на успіх. Київ.: Наш формат, 2019. 176 с.
 18. Чайковський Д. Brandhero: залишити свій слід. Київ.: Агенція IPIO, 2020. 240 с.
 19. Хамініч С. Ю. Характерні особливості брендингу на споживчому ринку України / С. Ю. Хамініч [Електронний ресурс]. — Режим доступу: nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum /Dtr_ep/2010_2/files/EC210_47.pdf
 20. Юрґен Саленбахер. Креативний особистий брендинг. Харків.: Фабула, 2019. 224 с.

Матеріали

Робоча програма Брендинг 22-23

БРЕНДИНГ методичні матеріали та плани семінарських занять 2022

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Брендинг 22-23

Завантажити силабус