Гнилякевич-Проць Ірина Зіновіївна

Посада: доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-90

Наукові інтереси

формування ринкових структур в Україні, функціонування товарних ринків.

Курси

Публікації

1. Гнилякевич І. Інституційне середовище регуляторного процесу у природномонопольних галузях економіки України / І. Гнилякевич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.13. – С. 171-180.
2. Гнилякевич І. Світовий досвід реалізації регуляторного процесу інфраструктурних підприємств / І. Гнилякевич // Львівський національний університет імені Івана Франка // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія екон., 2012. – Вип. № 46. – С.168-173.
3. Гнилякевич І.З. Особливості регулювання діяльності державних підприємств сфери послуг / І.З. Гнилякевич, Г.С. Старостіна // Наукові записки. Серія “Економіка”: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013 – Вип. 21. – С. 212-215.

4.Гнилякевич І. Просування банківських послуг в умовах українського ринку інноваційних технологій / І. Гнилякевич, О. Голубник, І. Палько // “Сталий розвиток економіки”, 2012. – 16. – С. 182-189.
5. Гнилякевич І.З. Маркетингові аспекти функціонування залізничного транспорту на ринку послуг України / І.З. Гнилякевич, Н.В. Ільків // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. – 2012. – Вип. 28. – Ч.2. – С.338-346.

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент.

У 2005 році закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені І.Франка за спеціальністю економічна теорія. Протягом 2006-2010 років навчалася в аспірантурі при кафедрі економічної теорії. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Мікроекономічний аналіз регулювання діяльності суб’єктів природних монополій в Україні”. З 2012 р. працює на посаді доцента кафедри маркетингу.

Розклад