Еколого-економічне моделювання

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Зомчак Л. М.ЕККМ-51с, ЕКЕМ-51с, ЕКРМ-51с, ЕКТМ-51с, ЕКЮМ-11с, ЕКЗМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕККМ-51сдоцент Зомчак Л. М., Комар М. І.
ЕКЕМ-51сдоцент Зомчак Л. М.
ЕКРМ-51сдоцент Зомчак Л. М.
ЕКТМ-51сдоцент Зомчак Л. М.
ЕКЮМ-11сдоцент Зомчак Л. М.
ЕКЗМ-11сдоцент Зомчак Л. М.

Опис курсу

Мета викладання курсу «Еколого-економічне моделювання»набуття знань, формування теоретичних основ, які забезпечують коректну формалізацію різних класів еколого-економічних систем, розробку та реалізацію методів розв’язування, змістовну інтерпретацію результатів розв’язування задач в еколого-економічних системах. Основними завданнями вивчення дисципліни “Еколого-економічне моделювання” є освоєння студентами основ математичного моделювання еколого-економічних систем, процесів та об’єктів; оволодіння методами ухвалення рішень у різних класах еколого-економічних систем; набуття практичних навичок математичного моделювання еколого-економічних систем.

Рекомендована література

  1. Григорків В.С. Моделювання еколого-економічної взаємодії : Навчальний посібник / В. С. Григорків. – Чернівці : Рута, 2007. – 84 с.
  2. Гринів Л.С. Екологічна економіка: Начальний посібник / Л. С.Гринів. – Львів: «Магнолія-2006», 2010. – 358 с.
  3. Лаврик В.І. Моделювання та прогнозування стану довкілля / Лаврик В.І., Боголюбов В.М., Полетаєва Л.М., Юрасов С.М., Ільїна В.Г. – К. : Альма-матер, 2010. – 400 с.
  4. Ляшенко І.М. Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів / І. М. Ляшенко, М. В. Коробова, І. А. Горіцина. – К. : Видавнио-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 320 с.
  5. Притула М. М. Моделювання та прогнозування економіко-екологічних процесів / М.М. Притула. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 252 с.
  6. Рамазанов С.К. Инструменты эколого-экономического управления предприятием : Монографія / Под ред.. проф.. Ю.Г. Лысенко. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 351 с.
  7. Hritonenko, N., & Yatsenko, Y. (2013). Mathematical modeling in economics, ecology and the environment. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.
  8. Qu, F., Sun, R., Guo, Z., & Yu, F. (Eds.). (2016). Ecological Economics and Harmonious Society. Springer Singapore.
  9. Soetaert, K., & Herman, P. M. (2008). A practical guide to ecological modelling: using R as a simulation platform. Springer Science & Business Media.
  10. Rosser, J. B. (2011). Complex evolutionary dynamics in urban-regional and ecologic-economic systems: From catastrophe to chaos and beyond. Springer Science & Business Media.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Методичні рекомендації ЕЕМ

Завантажити силабус