Комар Мар'яна Ігорівна

Посада: доцент кафедри економічної кібернетики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: mariana.komar@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

моделювання фінансування інновацій у підприємництві, моделювання соціально-економічних систем

Публікації

  1. Komar I. Innovative process modeling of small business in Ukraine / M. I. Komar, M. V. Nehrey // European journal of economics and management. – 2016. – № 3. – P. 19–25.
  2. Комар М. И. Модель оптимизации финансового обеспечения инновационных процессов собственниками финансовых ресурсов / М. И. Комар // Уральский научный вестник : научно-теоретический и практический журнал. Серия: Экономические науки. – 2014. – № 50 (129).– С. 47–53.
  3. Комар М. І. Модель оптимізації фінансового забезпечення інноваційних процесів у малому бізнесі / М. І. Комар // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць. Серія «Економічні науки». – Вип. 9. – Ч. 5. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 240–243.
  4. Комар М. І. Концептуальний підхід до моделювання фінансового забезпечення інноваційних процесів у малому бізнесі / М. І. Комар // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал. Серія «Економіка і менеджмент». – 2014. ‑ № 2 (17). – С. 192–200.
  5. Комар М. І. Моделювання фінансування інновацій в підприємництві / В. М. Вовк, М. І. Комар, С. С. Прийма / Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем : [монография] / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. – Харьков : Инжэк, 2013. – С. 410–424.
  6. Комар М.І. Проблеми та перспективи розвитку інноваційного потенціалу в Україні / М. І. Комар //Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. – С.162–165.
  7. Комар М.І. Оцінка ризиків реалізації інноваційного проекту у підприємництві / М. І. Комар // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – Вип. 25. – С.118–121.
  8. Комар М.І. Моделювання господарської взаємодії у підприємництві / С. С. Прийма, М. І. Комар // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – Вип. 24. – С. 320–324.
  9. Комар М.І. Формування інвестиційних стратегій сектору малого підприємництва / В. М. Вовк, Н. І. Камінська, М. І. Комар // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна : зб. наук. пр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 44. – С. 699–705.
  10. Комар М.І. Інформаційні технології в управлінні малим підприємництвом / М. І. Комар // Формування ринкової економіки в Україні. : зб. наук. пр. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 22. – С. 171–175.

Перелік всіх праць Комар Мар’яни Ігорівни

Біографія

Народилася 16 жовтня 1982 року в місті Львові. У 1999 році закінчила Бібрську середню школу №1.
З 1999 по 2004 рік навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2004 року оформлена здобувачем, працюючи над кандидатською дисертацією на тему: “Економіко-математичне моделювання фінансового забезпечення інноваційних процесів у малому бізнесі” за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
З 2004 року працювала асистентом кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Має досвід викладання таких дисциплін: моделювання економіки, дослідження операцій, оптимізаційні методи та моделі, економічний ризик, системний аналіз, фінансова математика.

Розклад