Комар Мар'яна Ігорівна

Посада: доцент кафедри економічної кібернетики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Електронна пошта: mariana.komar@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

моделювання фінансування інновацій у підприємництві, моделювання соціально-економічних систем

Курси

Публікації

 1. Kaminskyi, A.,  Nehrey, M., Komar M. Complex Risk Analysis of Investing in Agriculture. International Journal of Industrial Engineering & Production Research. 2020. 31(4), pp. 579-586.   (Scopus).
 2. Nehrey M., Kaminskyi A., Komar M. Agro-economic models: a review and directions for research. Periodicals of Engineering and Natural Sciences. 2019. vol. 7, no. 2, pp. 702-711.  (Scopus)
 3. Komar М., Nehrey M. Innovative process modeling of small business in Ukraine. European journal of economics and management. 2016.  № 3.  pp. 19–25.
 4. Комар М. И. Модель оптимизации финансового обеспечения инновационных процессов собственниками финансовых ресурсов. Уральский научный вестник : научно-теоретический и практический журнал. Серия: Экономические науки. 2014. № 50 (129). С. 47–53.
 5. Комар М. І. Модель оптимізації фінансового забезпечення інноваційних процесів у малому бізнесі. Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць. Серія «Економічні науки». 2014. Вип. 9.  Ч. 5.  С. 240–243.
 6. Комар М. І. Концептуальний підхід до моделювання фінансового забезпечення інноваційних процесів у малому бізнесі. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал. Серія «Економіка і менеджмент». 2014.  № 2 (17). С. 192–200.
 7.  Вовк В. М., Прийма С. С., Комар М. І. Моделювання фінансування інновацій в підприємництві.  Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем : монография ; под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. Харьков : Инжэк. 2013. С. 410–424.
 8. Комар М.І. Проблеми та перспективи розвитку інноваційного потенціалу в Україні. Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2012. Вип. 26 С.162–165.
 9. Комар М.І. Оцінка ризиків реалізації інноваційного проекту у підприємництві. Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2011.  Вип. 25. С.118–121.
 10. Комар М.І., Прийма С.С. Моделювання господарської взаємодії у підприємництві. Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2011. Вип. 24. С. 320–324.
 11. Комар М.І., Вовк В.М., Камінська Н.І. Формування інвестиційних стратегій сектору малого підприємництва. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна : зб. наук. пр. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2010. Вип. 44. С. 699–705.
 12. Комар М.І. Інформаційні технології в управлінні малим підприємництвом. Формування ринкової економіки в Україні. : зб. наук. пр. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2010. Вип. 22. С. 171–175.

Перелік всіх праць Комар Мар’яни Ігорівни

Біографія

Народилася 16 жовтня 1982 року в місті Львові. У 1999 році закінчила Бібрську середню школу №1.
З 1999 по 2004 рік навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2004 року оформлена здобувачем, захистивши у 2015 році кандидатську дисертацію на тему: “Економіко-математичне моделювання фінансового забезпечення інноваційних процесів у малому бізнесі” за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
З 2004 року працювала асистентом, а з 2016 року працює на посаді доцента  кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Має досвід викладання таких дисциплін: моделювання економіки, економіко-математичні методи та моделі, системний аналіз, моделювання фінансового менеджменту, моделювання в управлінні соціально-економічними системами.

Розклад