Економічна безпека і антикризове управління

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Кохан М. О.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКММ-51с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою дисципліни є формування теоретичних знань та розвиток компетенцій студентів щодо ухвалення управлінських рішень в організації у кризовій ситуації, проактивного та реактивного антикризового управління.

 

 

Результати навчання:

  • знати:
  • закони, принципи, теорії функціонування й розвитку організації; поняття, закономірності та причини поширення кризових явищ;
  • законодавство про банкрутство і санацію підсистемах організації;
  • інструменти планування, моделювання та прогнозування розвитку організації.
  • вміти:
  • розпізнавати симптоми кризи у різних сферах та їх глибину;
  • досліджувати розвиток організації через призму концепції життєвого циклу;
  • прогнозувати наслідки розвитку кризових явищ та їх вплив на результати діяльності підприємства.