Економічна діагностика (073 “Менеджмент”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Кривешко О. В.ЕКМ-41с, ЕКі-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКМ-41с
ЕКі-41с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Мета дисципліни «Економічна діагностика» – формування у студентів теоретичних знань і практичних навиків з визначення об’єктивного стану обраних параметрів у діяльності підприємства щодо відповідності поставленим цілям і завданням, вивчення відхилень від нормального стану об’єкта діагностування, причин цих відхилень, тривалості їх протікання, їх інтерпретація для формування висновків і рекомендацій.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • суть та основний інструментарій економічної діагностики;
 • умови формування та методики діагностики конкурентного середовища;
 • елементи та підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства;
 • складові та методи оцінювання конкурентоспроможності продукції;
 • процедури та методи оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • методи управлінського аналізу;
 • механізми забезпечення належної економічної безпеки підприємства;
 • моделі та принципи економічної культури підприємства.
 • вміти:
 • здійснювати аналіз діяльності підприємства на основі фінансово-економічних показників його діяльності;
 • проводити діагностику певної галузі за різними методами;
 • проводити оцінювання конкурентоспроможності галузі;
 • оцінювати конкурентоспроможність продукції;
 • проводити діагностику майна та ринкової ціни підприємства;
 • проводити вертикальний та горизонтальний аналіз балансу підприємства;
 • визначати зону функціонування підприємства, робити висновки щодо тенденцій розвитку галузі;
 • досліджувати соціально-психологічний клімат в колективі.

Силабус:

Завантажити силабус