Економічний аналіз

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Гринькевич О. С.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632

Опис курсу

Метою курсу є формування у студентів знань про методи та інструменти економічного аналізу, а також умінь і навиків їх застосування для реалізації економічних і управлінських завдань фірми.

Рекомендована література

Нормативні документи
1. Господарський кодекс України. URL: www.rada.gov.ua.
2. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. URL: http://www.minfin.gov.ua/
3. Про інформацію. Закон України. URL: www.rada.gov.ua.
4. Про доступ до публічної інформації. URL: https://zakon.rada.gov.ua.
Навчальна література:
1. Економічна аналітика в бізнесі : навч. посібник / [О.С. Гринькевич, С.О. Матковський, А.В. Сидорова та ін.] ; за ред. О.С. Гринькевич, С.О. Матковського, А.В. Сидорової, Н.С. Струк. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка] ; Вінниця, 2022. 480 с.
2. Аналіз господарської діяльності: навч. посібник / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній. – Львів: ЗУКЦ, 2017. 310 с.
3. Аналіз господарської діяльності: практикум / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній. – Львів: ЗУКЦ, 2017. 148 с.
Інші інформаційні ресурси:
4. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України. Офіційний сайт. URL: www.smida.gov.ua.
5. Звітність українських підприємств. URL: https://zvitnist.com/
6. Інтернет-портал «Повне досьє на кожну компанію України. YouControl». URL: https://youcontrol.com.ua.
7. Портал для професійного розвитку управлінців. URL: Management.com.ua.
8. PwC, аудиторські, податкові, юридичні та консалтингові послуги . URL: https://www.pwc.com/ua/uk/about.html
9. KPMG, міжнародна мережа фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги. URL:https://kpmg.com/ua/uk/home.html

Силабус:

Завантажити силабус