«Економіка підприємства» (спец. 073 «Менеджмент»)

Тип: Нормативний

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Диференційований залік
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Килин О. В.ЕКМ-28с
428доцент Килин О. В.ЕКМ-28с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКМ-28сдоцент Килин О. В.
428ЕКМ-28сдоцент Килин О. В.

Опис курсу

Дисципліна формує  у студентів сучасне економічне мислення, спеціальні знання про базові поняття фінансово-господарської діяльності підприємства та системи компетентностей для вирішення практичних економічних завдань безпосередньо на підприємствах.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Бадурка О. М. Економіка підприємства: навчальний посібник / О. М.Бандурка, Є. В. Ковальов, М. А.Садиков, О. С. Маковоз; за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків: ХНУВС. – 2017. – 192 с.
  2. Бойчик І. М Економіка підприємства: підручник. / І. М. Бойчик. – К.: Кондор -Видавництво, 2016. – 378 с.
  3. Власова Н.О. Економіка ресторанного господарства : Навчальний посібник / Н. О. Власова, Н.С. Краснокутська. – Х. : Світ книг, 2013.– 389 с.
  4. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. Навч. посібник./ Л.П. Дядечко. –К. : Цент учбової літератури, 2007. – 224 с.
  5. Економіка підприємства: підручник / за ред.. С.Ф. Покропивного. – 2 – ге видання. – К. : КНЕУ, 2016. – 528 с.
  6. Цвайг Х.І. Економіка і фінанси підприємств / Х.І. Цвайг, Н.Я. Михаліцька, А.В. Гримак, Л.П. Кушнір. – Львів : Львівський державний  університет внутрішніх справ, 2014. – 700 с.

Матеріали

Пакет програмних продуктів Microsoft Office, програмні продукти 1С та М.Е.Doc.

Силабус:

Завантажити силабус