Фінансова безпека суб’єктів господарювання

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Яструбецька Л. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716

Опис курсу

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ”

На сучасному етапі розвитку економіки України зростає кількість, вагомість та складність загроз фінансовій безпеці суб’єктів господарювання. Зокрема набули значних масштабів такі деструктивні явища, як рейдерство, нелегальне банкрутство, фінансові шахрайства, злочинні дії з конфіденційною фінансовою інформацією підприємств тощо. Відсутність належної протидії таким загрозам зумовлює зниження рівня фінансової безпеки підприємницьких структур. Це актуалізує потребу створення ефективної системи управління фінансовою безпекою як на державному рівні, так і на рівні окремих суб’єктів господарювання та зумовлює необхідність вивчення у вищих навчальних закладах дисципліни “Фінансова безпека суб’єктів господарювання” з метою підготовки відповідних фахівців у цій сфері.

Результати навчання:
• знати: основні сутнісні характеристики фінансової безпеки суб’єктів господарювання; види загроз фінансовій безпеці суб’єктів господарювання; види нелегального банкрутства, типові схеми тіньової економіки, види фінансових шахрайств в підприємницькій діяльності, зловживання з конфіденційною фінансовою інформацією, а також методи протидії цим деструктивним явищам як на рівні підприємств, так і на рівні держави.
• вміти: визначати основні загрози фінансовій безпеці суб’єктів господарювання; ідентифікувати ознаки підготовки рейдерського нападу; виявляти фінансові шахрайства, злочини з конфіденційною фінансовою інформацією, діагностувати можливість банкрутства підприємства, здійснювати оцінку рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання.

Рекомендована література

Financial_security_of_enterprises

Силабус:

Завантажити силабус