Підхомний Олег Михайлович

Посада: професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

Головною сферою наукових інтересів є проблеми фінансової безпеки. Керує студентською науковою роботою на кафедрі фінансів, грошового обігу і кредиту.

Курси

Публікації

1. Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансовому ринку: навч. посібник/ О.М. Підхомний.– К.: Кондор, 2003. – 184 с.

2. Підхомний О. М. Інституційні основи стратегії фінансової безпеки України / О. М. Підхомний, Л. С. Яструбецька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник. – 2010. – Вип. 6. – Т. 2. – С. 175–182.

3. Підхомний О. М. Нелегальне підприємництво та фінансова система України в умовах глобалізації : монографія / О. М. Підхомний, О. О. Глущенко. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, – 2011. – 348 с.

4. Підхомний О. М. Вплив міжнародних потоків капіталу на фінансову політику країн з неусталеною економікою / О. М. Підхомний, В. А. Вишневський, В. С. Хар // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2. – Т. 1 : Економічні науки. – С. 153–157.

5. Підхомний О. Сутнісні характеристики фінансової безпеки національної економіки / О. Підхомний // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, – 2011. Вип. 23. Част. 2. – С. 202–207.

6. Підхомний О.М. Фінансова безпека України в умовах глобалізації : монографія / О.М. Підхомний ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – 360 с.

7. Підхомний О. Вплив чинників культури на економічну поведінку в умовах ризику / О. Підхомний // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, – 2013. Вип. 29. Част. 2. – С. 85–89.

Біографія

Народився 1 липня 1977 року в місті Львові. У 1994 році закінчив середню школу №66 у місті Львові. З 1994 по 1999 рік навчався на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. Працював в університеті на посадах викладача-стажиста, асистента. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках”. З 2004 року – доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту. У 2015 р. захистив докторську дисертацію на тему: „Фінансова безпека України: методологія аналізу та стратегічні орієнтири”. З 2016 року – професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Розклад