Фінансовий менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Микуляк О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Семестр: 9
Викладач: Микуляк Олеся Володимирівна
Кафедра: фінансів, грошового обігу і кредиту

Короткий опис:

Навчальний курс “Фінансовий менеджмент” розкриває сучасні концепції фінансового менеджменту, особливості фінансових процесів та інструментів, які необхідні для організації господарської діяльності.

Завдання навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент”:

  • розуміння методологічного та інформаційного забезпечення фінансового управління на підприємстві, особливостей управління грошовими потоками підприємства,
  • визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках,
  • застосування інструментарію управління прибутком, активами та капіталом на підприємстві,
  • оволодіння навичками зі складання стратегічних і поточних фінансових планів діяльності підприємства,
  • використання інструментів антикризового фінансового управління підприємством.

Рекомендована література

  1. Фінансовий менеджмент
  2. Бечко П. та ін. Фінансовий менеджмент : підручник / П. Бечко, О. Непочатенко, Б. Гузар, С. Колотуха, О. Транченко, О. Ролінський, С. Власюк, О. Тригубенко, Л. Барабаш. – Київ: Центр навчальної літератури, 2019. – 496 с. (таблиці, схеми)
  3. Бланк И. А. Финансовый менеджмент. Учебный курс / И. А. Бланк. – Київ: “Фінанси і статистика”, 2004. – 656 с.
  4. Фінансовий менеджмент. Практикум : навч. посібник / Л. Д. Буряк, О. М. Білик, М. Д. Грицино та ін. ; за заг. ред. А. М. Поддєрьогіна. – Київ: КНЕУ, 2016. – 335 с.
  5. Фінансовий менеджмент: підручник / [А.М.Поддєрьогін, Н.Д.Бабяк та ін] ; кер.авт. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. – 2-ге вид.б перероб. – Київ: КНЕУ, 2017. – 534 c.

Силабус

Завантажити силабус