Інформаційні технології в управлінні персоналом (073 “Менеджмент” освітня програма “Інформаційні системи у менеджменті”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Міщук Н. В.ЕКі-31с,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКі-31сдоцент Міщук Н. В.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття здобувачами освіти теоретичних знань і практичних навичок використання інформаційних технологій до розв’язання задач управління персоналом.

Основними цілями курсу є:

  • огляд можливостей сучасних інформаційних технологій управління;
  • ознайомлення здобувачів освіти з сутністю та призначенням інформаційних технологій в управлінні персоналом;
  • обґрунтування необхідності застосування інформаційних технологій для управління персоналом підприємства;
  • набуття практичних навиків вирішення різноманітних завдань щодо управління персоналом підприємства.

Рекомендована література

Основна:

  1. Балановська Т. І., Михайліченко М. В., Троян А. В. Сучасні технології управління персоналом: навчальний посібник. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 466 с.
  2. Журавльов В. М. Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці. Кропивницький 2021. 195 с.
  3. Шкробот М.В. Сучасні технології управління персоналом: Навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 197 с. URL: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/87324de2-07d3-4742-a715-454fc28117ad/content

Додаткова:

  1. Гуцуляк Н.П. Сучасні технології управління персоналом. Економiка i органiзацiя управлiння. 2019.№ 3 (35). С.111-118.
  2. Інформаційна система керування персоналом (HRIS). https://peopleforce.io/uk/hr-glossary/human-resource-information-system
  3. Свінцицька О.М., Богоявленська Ю.В., Ліханова В.О. Сучасні технології в управлінні розвитком персоналу та їх вплив на ефективність бізнесу. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 14. С.183-188.

Силабус:

Завантажити силабус