Інтернет-технології конкурентної розвідки (073 “Менеджмент” ) освітня програма “Інформаційні системи у менеджменті”

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Циганчук Р. О.ЕКі-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКі-31сдоцент Циганчук Р. О.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні фахові знання ведення конкурентної розвідки в організацій різних рівнів та форм власності. Інтернет-технології конкурентної розвідки як навчальна дисципліна займається розробкою і практичним застосуванням найбільш ефективних форм побудови організаційних систем в сфері конкурентної розвідки. Тому в курсі представлені основні цілісні знання про організацію діяльності конкурентної розвідки, як основної складової системи безпеки підприємництва. Також представлено пріоритетні ролі, використовуючи сучасні підходи та напрацювання різних галузей наук, формування ефективної системи мотивації для успішної та ефективної реалізації поставлених завдань. Акценти зроблено на вивченні даної дисципліни, а саме оволодіння студентами компетентностями аналізувати і використовувати інформаційні ресурси для технології формування і ведення якісної конкурентної розвідки.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Когут Ю. Кібервійни, кібертероризм, кіберзлочинність. Видавництво: Дакор, Консалтингова компанія Сідкон, 2022. 284 с.
  2. Когут Ю. Корпоративна безпека: практичний посібник. Видавництво: Дакор, Консалтингова компанія Сідкон, 2021. 460 с.
  3. Лісовська Ю. Кібербезпека. Ризики та заходи. Видавництво: Кондор, 2019. 272 с.
  4. Мистецтво залишатися непоміченим. Хто ще читає ваші мейли/ пер. з анг. О. Асташова. К.: Наш Формат, 2019. 280 с.
  5. Конкурентна розвідка підприємств : курс лекцій / І. С. Керницький, З. Б. Живко, М. І. Копитко. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 388 с.
  6. Про інформацію: закон України // Відом. Верховної Ради України. 1992. № 48. С. 1447–1462.
  7. Про науково-технічну інформацію: закон України // Відом. Верховної Ради України. 1993. № 33. С. 843–851.
  8. Давидюк Т.В. Фінансово-економічна безпека або фінансова складова економіч ної безпеки: епістемологічний підхід // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер. : Бухгалтерський облік, контроль і ана ліз. 2013. Вип. 1. С. 39-52. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ptmbо 2013_1 6.pdf.
  9. Етичний кодекс спілки професіоналів з конкурентної розвідки SCIP. URL: http://www.scip.org/About/content.cfm?ItemNumber=578&navItem Number=504.
  10. Золотухін Д. Ринок послуг конкурентної розвідки в Україні / Д.Золотухін // Розвідка України. 2010. №9. С. 33 – 34.

Силабус:

Завантажити силабус