Макроекономіка (051 “Економіка”, спеціалізація “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Стирський М. В.ЕКе-11с, ЕКе-12с, ЕКе-13с
232доцент Стирський М. В.ЕКе-11с, ЕКе-12с, ЕКе-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКе-11сдоцент Стирський М. В.
ЕКе-12сІльків Н. В.
ЕКе-13сІльків Н. В.
232ЕКе-11сдоцент Стирський М. В.
ЕКе-12сдоцент Стирський М. В.
ЕКе-13сдоцент Стирський М. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Макроекономіка” є формування цілісного уявлення студентів про взаємозв’язки між макроекономічними явищами та процесами і забезпечення основ для самостійного аналізу ефективності макроекономічної політики.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та прикладні проблеми дослідження макроекономічних явищ та процесів.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Макроекономіка” є:

  • ознайомити студентів із понятійно-категоріальним апаратом та інструментарієм сучасної макроекономіки;

  • розкрити природу макроекономічних проблем та особливості агрегованої поведінки суб’єктів національної економіки;

  • сформувати уявлення про механізми формування макроекономічної рівноваги та причини економічних коливань;

розкрити принципи та механізми макроекономічної політики.

Рекомендована література

  1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. — Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. − 2-ге вид., виправл. і доповн. − К. : Знання, 2013. − 615 с.
  2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. — Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – К.: Знання, 2010. – 723с.

  3. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: Навч. посібник / [З.Г.Ватаманюк, О.З.Ватаманюк, Н.І.Гнатюк та ін.]; за ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2011. – 656с. 

  4. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, В.Буняк та ін.]; за ред. З.Ватаманюка і С.Панчишина. – К: Альтернативи, 2001. – 608с.

  5. Економічна теорія: практикум (тести і задачі): навч. посібник [О.Ватаманюк, Є.Майовець, М.Стирський та ін.]; за ред.. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-захід, 2010. – 374с.

  6. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник / С.Панчишин. – К.: Либідь, 2001. – 616с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму