Макроекономіка (051 “Економіка”, освітня програма “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит
26Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
148доцент Стирський М. В.ЕКе-11с, ЕКе-12с, ЕКе-13с,
248доцент Стирський М. В.ЕКе-11с, ЕКе-12с, ЕКе-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКе-11сдоцент Стирський М. В.
ЕКе-12сдоцент Стирський М. В.
ЕКе-13сдоцент Стирський М. В.
248ЕКе-11сдоцент Стирський М. В.
ЕКе-12сдоцент Стирський М. В.
ЕКе-13сдоцент Стирський М. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Макроекономіка” є формування цілісного уявлення студентів про взаємозв’язки між макроекономічними явищами та процесами і забезпечення основ для самостійного аналізу ефективності макроекономічної політики.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Макроекономіка” є:

  • ознайомити студентів із понятійно-категоріальним апаратом та інструментарієм сучасної макроекономіки;
  • розкрити природу макроекономічних проблем та особливості агрегованої поведінки суб’єктів національної економіки;
  • сформувати уявлення про механізми формування макроекономічної рівноваги та причини економічних коливань;
  • розкрити принципи та механізми макроекономічної політики

Детальніше із структурою та матеріалами навчальної дисципліни “Макроекономіка” зареєстровані користувачі можуть ознайомитися на сторінці курсу у Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/login/index.php.

Рекомендована література

  1. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник: у 2 кн. [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, І.В. Грабинська та ін.]; за ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Кн.1.: Вступ до макроекономіки. Макроекономіка. – Львів: Апріорі, 2020. – 648с.
  2. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник: у 2 кн. [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, І.В. Грабинська та ін.]; за ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Кн.1.: Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. – Львів: Апріорі, 2017. – 567с.
  3. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник / Степан Панчишин. – 4-те вид., виправлене і доповнене. – Львів: Апріорі, 2022. – 524с.
  4. McConnell C. R. Economics / C. R. McConnell, S. L. Brue, S. M. Flyn. – Twenty-Second Edition. – New York: McGraw Hill, 2021. – XXXI, 861p., G-1-23, I-1-43.
  5. McConnell C. R. Macroeconomics / C. McConnell, S. L. Brue, S. M. Flyn. – New York: McGraw Hill, 2021. – XXVII, 479p., G-1-23, I-1-23.

Матеріали

Приклад екзаменаційного білета (І семестр)

Приклад екзаменаційного білета (ІІ семестр)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: "Макроекономіка" (B&E) (2020-2021)

Завантажити силабус

Силабус: "Макроекономіка" (B&E) (2021-2022)

Завантажити силабус

Силабус: "Макроекономіка" (B&E) (2022-2023)

Завантажити силабус

Силабус: "Макроекономіка" (B&E) (2023-2024)

Завантажити силабус