Математична статистика (спеціальність 051 “Економіка” спеціалізація “Економічна аналітика та бізнес-статистика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332ЕКт-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКт-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКт-21с