Квак Світлана Анатоліївна

Посада: асистент кафедри статистики

Телефон (робочий): (032) 239-40-29

Електронна пошта: svitlana.kvak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.ru

Наукові інтереси

Інноваційна діяльність промислових підприємств, вибіркові обстеження

Курси

Публікації

  1. С.Шимко, Г.Бакуш. Статистичний моніторинг стратегії розвитку         регіону.// У зб. наук. праць „ Науковий вісник НЛТУ України .- 2008.” Вип..18.10, c.173-176.
  2.  C.Шимко, Г.Бакуш. Інноваційна стратегія регіону у контексті його  соціально-економічного розвитку.//У зб. наук. праць „Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2009”. Випуск 39
  3.  C.Шимко. Сателітний рахунок досліджень і розробок: проблеми побудови і розрахунку показників. //У зб. наук. праць „Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2009”. Випуск 41
  4. С.Шимко. Міжнародний досвід побудови сателітного рахунку досліджень та розробок. // У зб. матеріалів міжнародної студентсько-аспірантської конференції 15-16 травня 2009р.  ”Економіка України в умовах посилення глобалізаційних процесів: виклики і перспективи”. Львів: ЛНУ, 2009 р.,с.534-535
  5.   Шимко С.А.. Теоретичні аспекти вивчення інноваційної діяльності. // У зб. текстів доповідей за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф., 20 травня 2010р. «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку» – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2010. – 283с.

Квак С.А. Основні складники економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності// У зб. текстів доповідей за матеріалами V міжнародної науково-практичної конференції 25-26 листопада 2010 року «Реформування економіки України стан та перспективи» – Київ; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Квак С.А.Пріорітетні галу

Біографія

1988–1999 рр. – Ожидівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. (Львівська обл.)

1999–2004 рр. – Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет, спеціальність: економічна статистика. Отримала кваліфікацію магістр з економічної статистики; викладач економічних дисциплін. Диплом з відзнакою

2004–2016 рр. – асистент кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка

Розклад