«МЕНЕДЖМЕНТ» (спеціальність 242 «Туризм»)

Тип: Нормативний

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент Савіцька О. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648

Опис курсу

Дисципліну розроблено таким чином, що слухачі опановують основні поняття менеджменту, а також наводиться характеристика функцій,  методів менеджменту; розкриваються особливості формування системи менеджменту на підприємствах

Рекомендована література

Основна література

  1. Гірняк О. М. Менеджмент : теоретичні основи і практикум: навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл] / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський – Львів: Магнолія плюс, 2021 – 768c.
  2. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошок, Л.А. Гомба та ін. – К. : Атака, 2015. – 564 с.
  3. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник – 4-те вид., стереотипне з 3-го – Л. : Нац. ун-т «Львів. політехніка» (Ін форм. Видав. Центр «ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту післядипломної освіти) ; «Інтелект-Захід», 2014. – 384 с.
  4. Рульєф В.А. Менеджмент : навч . посібник / В.А. Рульєф, С.О. Гуткевич – К. : Центр учбової літератури, 2012. –312 с.
  5. Стадник В. В. Менеджмент: навч.посібник [для студ. вищ. навч. закл] / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К. : Академвидав, 2014. – 464 с.

Додаткова література

  1. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: підруч. / В. Яцура, Р. Гріфін – Львів : БаК, 2002.– 624 с.
  2. Дикань Н. В. Менеджмент : навч. посіб. / Н. В. Дикань., І. І. Борисенко –  К.: Знання, 2012.- 542с.

Силабус:

Завантажити силабус